Карантин та надзвичайна ситуація: що нас чекає наступні 30 днів?

Коронавірус, карантин, самоізоляція, гречка, туалетний папір, пандемія – від цих слів останнім часом починає нервово сіпатись обидва ока одразу. Однак, події як у світі, так і в Україні розвиваються настільки стрімко, що важливо зберігати спокій та критичне мислення.

Бабійчук Анастасія Валеріївна

керівник відділу легалізації, реєстрації бізнесу і майнових прав

Учора, 25 березня, на засіданні Уряду було прийняте рішення про продовження карантину та запровадження режиму надзвичайної ситуації на території всієї України до 24 квітня включно.

Якщо з карантином усе зрозуміло, то щодо надзвичайної ситуації — у даній статті проаналізуємо, які наслідки її запровадження нас чекають.

Тлумачення терміну «надзвичайної ситуації» міститься у Кодексі цивільного захисту України та означає обстановку на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Для початку необхідно зазначити, що надзвичайна ситуація – НЕ тотожне поняття до надзвичайного стану.

Різниця полягає ось у чому:

 • під час запровадження надзвичайного стану можливе тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень; при надзвичайній ситуації такі обмеження НЕ передбачені;
 • надзвичайний стан запроваджується Верховною Радою за поданням Президента, у той час як надзвичайна ситуація – рішенням КМУ;
 • надзвичайний стан може запроваджуватися на строк до 30 днів, в окремих місцевостях — до 60 днів, у той час як для надзвичайної ситуації такі часові обмеження не встановленні.

Окрім того, запровадження режиму надзвичайної ситуації направлене не на встановлення режиму «жорсткого контролю управління», а на мобілізацію взаємодії між державними органами та службами цивільного захисту в боротьбі із COVID-19, а саме: посилення охорони громадського порядку, інформування громадян, дезінфекції об’єктів та територій, проведення санітарно-гігієнічних протиепідемічних заходів.

Варто зазначити, що режим надзвичайної ситуації також ввели такі країни як: Італія, Словаччина, Молдова, Чехія, Іспанія, США, Ісландія, Румунія, Естонія, Сербія, Латвія, Швейцарія, Казахстан.

Під час дії режиму надзвичайної ситуації громадяни мають право на:

 1. отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб із вадами зору та слуху формі;
 2. забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їхнє використання;
 3. звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;
 4. участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;
 5. отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;
 6. соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;
 7. медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію в разі отримання фізичних і психологічних травм.

Обов’язки громадян під час дії режиму НС:

 1. дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
 2. дотримуватися заходів безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої й технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;
 3. вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їхнього виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;
 4. повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;
 5. у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення й майна;
 6. дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
 7. виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, під час дії режиму НС користуються тими самими правами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Враховуючи вищевикладене, варто зазначити, що режим надзвичайної ситуації, як і карантин, внесли певні зміни у звичний ритм життя. Однак, варто зазначити, що в теперішній ситуації вони є вимушеними. Життя та здоров’я громадян є найвищими цінностями держави, які вона покликана захищати. Від нас же вимагається не порушувати вимоги карантину без обставин крайньої необхідності, не панікувати та серйозно ставитися до правил дотримання особистої гігієни. Адже, як показує світовий досвід – поширення вірусу відбувається занадто стрімко без обмеження соціальних контактів. Будь героєм – залишайся вдома.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто