Внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності: малі підприємства зобов’язані звітувати щоквартально

Після внесення правок до ряду П(С)БО, Мінфін відкоригував Порядок подання фінансової звітності № 419. Основним нововведенням стало те, що малі підприємства тепер зобов’язані подавати не лише річну, а і квартальну фінансову звітність. Зміни до порядку № 419 були внесені Постановою КМУ від 17.07.2019 р. №625, яка була опублікована, а отже, і набрала чинності 24.07.2019 р.

Сторожук Ольга Дмитрівна

консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Найбільш суттєвих правок зазнав П.2 Порядку № 419, у якому визначено перелік суб’єктів господарювання, які звітують раз на рік, та не подають проміжну фінансову звітність. Раніше до них відносились підприємства платники єдиного податку третьої групи та підприємства, для яких Законом про бухоблік передбачено подання скороченої фінзвітності, а саме: мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства і представництва іноземних суб’єктів господарювання.

Тепер даний пункт передбачає, що підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

З цього випливає, що малі підприємства, за винятком платників єдиного податку третьої групи, відтепер зобов’язані подавати квартальну фінансову звітність.

Проте, малі підприємства-загальносистемники, річний дохід яких перевищував 20 млн грн і раніше звітували щоквартально, оскільки фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток, згідно з п. 46.2 ПКУ. Є лише один нюанс: під час подачі квартальної фінзвітності потрібно було дотримуватися граничних строків подання квартальної декларації з податку на прибуток, а саме 40 календарних днів, що йдуть за останнім днем звітного кварталу, але не пізніше дати подання декларації з податку на прибуток.

Після внесення змін, малі підприємства повинні подавати проміжну (квартальну) фінзвітність органам статистики в строк, не пізніше 25-го числа місяця, що настає після закінчення звітного кварталу. Тобто, фінансову звітність за 9 місяців 2019 року необхідно буде подати до 25 жовтня 2019 р.

Щодо подання квартальної декларації з податку на прибуток, то тут, як і раніше, необхідно дотримуватися 40-денного строку.

Також у Порядку № 419 норми, що стосуються подання звіту про платежі на користь держави підприємствами добувних галузей, приведені у відповідність до Закону про бухоблік. Зокрема, зазначено, що суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, звіт про платежі на користь держави подають відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, тобто не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду.

Інші ж зміни до Порядку № 419 можна назвати «косметичними». Вони стосуються оприлюднення фінзвітності разом з аудиторським висновком. Раніше було вказано, що фінзвітність, звіт про управління і звіт про платежі на користь держави мають бути оприлюднені разом з аудиторським звітом. Тепер коректно зазначено, що аудиторський звіт стосується саме фінзвітності.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто