Юридична структуризація і планування — запорука безпеки бізнесу

Сучасні реалії ведення комерційної діяльності в Україні, які далеко не завжди є позитивними і сприятливими, диктують вітчизняному бізнесу достатньо суворі «правила гри», ігноруючи які бізнесмени ризикують отримати цілу низку негативних наслідків. При цьому доволі часто такі наслідки можуть мати значні обсяги й завдати відчутного, а іноді руйнівного удару по справі, у яку роками вкладалося чимало зусиль і грошей.

Іванов Андрій Валентинович

старший юрист

Будь-який, тією чи іншою мірою, успішний бізнес-проект кожного дня знаходиться «під прицілом» величезної кількості факторів, які несуть для нього безпосередню загрозу. Такими факторами можуть виступати як прояви недобросовісної конкуренції, неправомірний тиск із боку органів публічної влади, нападки рейдерів, так і банально неправильне оформлення офіційної документації підприємств, некоректно проведені реєстраційні дії тощо. Прикладів можна наводити й описувати безліч, тому принциповим моментом на стадії запуску того чи іншого бізнес-проекту є правильне планування, структуризація та оформлення майбутньої господарської діяльності. Якщо ж мова йде про вже існуючий бізнес, то принципова увага має приділятися коректному і послідовному вчиненню кожної операції або правочину, які мають стратегічне значення в кожній конкретній сфері ведення підприємницької діяльності.

Засоби та механізми, впровадження і використання яких дозволить значною мірою гарантувати юридичну, а, як наслідок, і фінансову безпеку бізнесу, можна умовно поділити на дві групи: змістовні і формальні.

До першої групи при такому поділі будуть відноситися правильно побудована корпоративна структура бізнесу, коректно підібрані види економічної діяльності та оптимально обрана система оподаткування і звітності, а також чітка й дієва система договорів, за допомогою яких опосередковуються ті чи інші господарські відносини.

Друга ж група включатиме в себе, зокрема, досконалі з точку зору юридичної техніки офіційні документи, оформлені в суворій відповідності до чинного законодавства, а також коректно проведені реєстраційні, легалізаційні та дозвільні процедури.

А вже на перелічених факторах в свою чергу ґрунтуватимуться всі інші моменти, пов’язані із забезпеченням належного ступеню захищеності бізнесу.

Так, наприклад, будь-який серйозний бізнес-проект, який передбачає використання нерухомого майна в господарській діяльності, має бути правильно структурований з точки зору оформлення нерухомості. Такі проекти передбачають наявність щонайменше двох суб’єктів господарювання, один із яких виступає власником майна, тобто саме на нього зареєстровано право власності на ті чи інші об’єкти нерухомості, а інший, у свою чергу фактично здійснює конкретну господарську діяльність, у тому числі з використанням зазначеної нерухомості і грає роль так званої операційної компанії. Використання нерухомості операційною компанією може здійснюватися на підставі відповідних договорів оренди.

Таким чином, ті чи інші договірні відносини, що виникають у операційної компанії з третіми особами, і можуть ставати причиною виникнення у неї боргових зобов’язань, жодним чином не зачіпають нерухоме майно, яке задіяно в процесі господарської діяльності.

При цьому принципово важливим моментом виступає правильне оформлення договірних відносин між двома цими компаніями, що формують первинну структуру конкретного бізнес-проекту. Ну, і, безумовно, жодна навіть найвдаліша схема структуризації потребує чіткого документального оформлення, без якого кожен її елемент може стати причиною її недієвості й додатковим ризиком для всього бізнес-проекту загалом.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто