Юридична структуризація і планування — запорука безпеки бізнесу

Сучасні реалії ведення комерційної діяльності в Україні, які далеко не завжди є позитивними і сприятливими, диктують вітчизняному бізнесу достатньо суворі «правила гри», ігноруючи які бізнесмени ризикують отримати цілу низку негативних наслідків. При цьому доволі часто такі наслідки можуть мати значні обсяги і завдати відчутного, а іноді руйнівного удару по справі, в яку роками вкладалося чимало зусиль і грошей.

Іванов Андрій Валентинович

старший юрист

Будь-який в тій чи іншій мірі успішний бізнес-проект кожного дня знаходиться «під прицілом» величезної кількості факторів, які несуть для нього безпосередню загрозу. Такими факторами можуть виступати як прояви недобросовісної конкуренції, неправомірний тиск з боку органів публічної влади, нападки рейдерів, так і банально неправильне оформлення офіційної документації підприємств, некоректно проведені реєстраційні дії тощо. Прикладів можна наводити і описувати безліч, тому принциповим моментом на стадії запуску того чи іншого бізнес-проекту є правильне планування, структуризація та оформлення майбутньої господарської діяльності. Якщо ж мова йде про вже існуючий бізнес, то принципова увага має приділятися коректному і послідовному вчиненню кожної операції або правочину, які мають стратегічне значення в кожній конкретній сфері ведення підприємницької діяльності.

Засоби та механізми, впровадження і використання яких дозволить в значній мірі гарантувати юридичну, а, як наслідок, і фінансову безпеку бізнесу, можна умовно поділити на дві групи: змістовні і формальні.

До першої групи при такому поділі будуть відноситися правильно побудована корпоративна структура бізнесу, коректно підібрані види економічної діяльності та оптимально обрана система оподаткування і звітності, а також чітка і дієва система договорів, за допомогою яких опосередковуються ті чи інші господарські відносини.

Друга ж група включатиме в себе зокрема досконалі з точку зору юридичної техніки офіційні документи, оформлені у суворій відповідності до чинного законодавства, а також коректно проведені реєстраційні, легалізаційні та дозвільні процедури.

А вже на перелічених факторах в свою чергу ґрунтуватимуться всі інші моменти, пов’язані із забезпеченням належного ступеню захищеності бізнесу.

Так, наприклад, будь-який серйозний бізнес-проект, який передбачає використання нерухомого майна в господарській діяльності, має бути правильно структурований з точки зору оформлення нерухомості. Такі проекти передбачають наявність щонайменше двох суб’єктів господарювання, один з яких виступає власником майна, тобто саме на нього зареєстровано право власності на ті чи інші об’єкти нерухомості, а інший в свою чергу фактично здійснює конкретну господарську діяльність, у тому числі з використанням зазначеної нерухомості і грає роль так званої операційної компанії. Використання нерухомості операційною компанією може здійснюватися на підставі відповідних договорів оренди.

Таким чином, ті чи інші договірні відносини, що виникають у операційної компанії з третіми особами, і можуть ставати причиною виникнення у неї боргових зобов’язань, жодним чином не зачіпають нерухоме майно, яке задіяно в процесі господарської діяльності.

При цьому принципово важливим моментом виступає правильне оформлення договірних відносин між двома цими компаніями, що формують первинну структуру конкретного бізнес-проекту. Ну, і, безумовно, жодна навіть найвдаліша схема структуризації потребує чіткого документального оформлення, без якого кожен її елемент може стати причиною її недієвості і додатковим ризиком для всього бізнес-проекту в цілому.

Контакти

Оберіть місто