Захист авторських прав на похідний музичний твір

Проблема захисту авторських прав актуальна не тільки для України, але і для світового співтовариства.

Іванов Андрій Валентинович

старший юрист

Варто зазначити, що останнім часом національний законодавець усе ж намагається реалізовувати певні кроки для покращення клімату в цій сфері.

У даному контексті особливої уваги заслуговує музична індустрія, де проблема незаконного використання чужих творів є особливо гострою.

Для початку дамо відповіді на такі питання: як відбувається захист авторського права в Україні? Як саме встановити, хто є первісним правовласником музичного твору?

Загальною є норма, що первісним автором є та особа, яка вперше створила твір. Творчий задум автора повинен бути втілений у будь-яку об’єктивну форму, на яку буде спрямований захист. Таким чином правова охорона не буде поширюватися на концепцію, ідею, теорію, спосіб чи метод. У музичному творі об’єктами авторського права є музика та текст. За загальним правилом реєстрація авторського права не вимагається, однак, для підтвердження часу створення твору та приналежності конкретному автору рекомендується реалізувати процедуру реєстрації.

Для музичної сфери характерним є наслідування відомих гуртів, виконавців, у тому числі і переробка їхніх творів. Однак для забезпечення законності таких дій пропонуємо розглянути правове регулювання авторського права на похідний твір від музичної композиції та особливості його захисту.

Похідні твори – це твори, які є результатом творчої переробки первісного твору, якщо не завдається шкода його охороні (наприклад, переклади, аранжування, інсценізації та інші подібні переробки).

Варто звернути увагу на те, що переробка можлива лише якщо автор надав згоду на будь-які зміни. Автору похідного твору належать права саме на аранжування або іншу переробку, якої зазнала музична композиція. Однак, спочатку автор похідного твору (аранжування) зобов’язаний отримати дозвіл на переробку та використання музичної композиції від первісного автора, про що укладається ліцензійний договір. За ліцензійним договором правовласник надає іншій особі право на тимчасове використання первісного музичного твору, вказується термін дії такої домовленості, способи використання музичної композиції та інші умови, зазначення яких сторони вважатимуть необхідним для врегулювання правовідносин. Цікавим фактом є те, що за використання первісної музичної композиції може встановлюватися плата або винагорода автору так зване роялті.

Переробка первісного твору без згоди автора— це не лише порушення його майнових прав, але й ризик у майбутньому отримати заборону на використання створеного похідного твору. Окрім того, захистити своє право на похідний твір у разі використання первинного твору незаконно його автор не зможе.

Отже, для того, щоб захистити похідний твір від незаконних посягань третіх осіб та отримати документ, що підтверджує авторство та час створення твору, рекомендуємо реалізувати наступну процедуру:

  • підписати ліцензійний договір із правовласником,
  • зареєструвати авторське право на похідний твір.

Окрім того, якщо говорити про реєстрацію похідного авторського права, до складу якого входить багато композицій, то тут вбачається декілька варіантів: реєстрація авторського права на похідний твір на кожну окрему композицію або ж реєстрація авторського права на весь музичний альбом з аранжуванням. Обидва варіанті мають свої переваги та недоліки. Для кожного конкретного випадку рекомендується підібрати індивідуальний варіант захисту.

Розповсюдженим, але хибним є судження про те, що захист авторського права в Україні повністю відсутній і можна свавільно використовувати чужі музичні композиції задля задоволення власних інтересів. Оманливою є думка, що ніхто не контролює в якій саме країні і яким чином буде використана музична композиція. Переважна більшість популярних музичних виконавців доручають управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, до повноважень яких входить контроль за використанням авторських прав. Крім того, нещодавно в Україні була реалізована процедура реформування системи управління у сфері авторських і суміжних прав, яка ввела ефективні інструменти для захисту авторських прав від порушення.

Враховуючи вищевикладене, для ефективного захисту майнових прав на похідний твір авторам необхідно забезпечити правовий аспект створення та використання такого твору.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто