Авторське право на похідний твір: що потрібно знати?

Авторське право в нашій країні регламентує Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон).

У відповідності з ним похідним є той твір, який виступає творчою переробкою іншого існуючого об'єкта інтелектуальної власності без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до них не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів).

Особливість таких об'єктів полягає в тому, що вони завжди створюються на основі інших творів, шляхом переробки або іншого використання «чужого» твору, але при цьому вони залишаються самостійними об'єктами права інтелектуальної власності за умови відповідності критеріям охороноздатності.

Для набуття виключних майнових прав та його вільного використання автор похідного твору повинен дотримуватися прав та інтересів авторів (або їхніх правонаступників) оригінальних творів. На практиці цей пункт реалізується шляхом укладення ліцензійних та авторських договорів з автором (авторами) оригінальних творів, або з організаціями колективного управління.

Під час створення похідного твору не допускається порушення як майнових, так і немайнових права автора основного твору. До немайнових прав Закон відносить:

  • право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі та його примірниках і при будь-якому публічному використанні твору, якщо це можливо (п. 1 ч. 1 ст. 14 Закону);
  • право забороняти під час публічного використання твору згадку свого імені, якщо він, як автор твору, бажає залишитися анонімом (п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону);
  • право обирати псевдонім, вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі та його примірниках та під час будь-якого його публічного використання (п. 3 ч. 1 ст. 14 Закону);
  • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому збоченню, спотворенню або іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може пошкодити честь і репутацію автора (п.4 ч. 1 ст. 14 Закону).

Що стосується немайнових прав автора, то найпоширенішими є порушення права авторства і права автора на ім'я. Наприклад, коли в перекладі твору перекладач не вказує відомості про автора оригінального тексту або навпаки, всупереч бажанню автора, перекладач вказує відомості про нього.

Крім цього, право на ім'я є порушеним у разі його неправильного позначення або спотворення.

Ще одним прикладом порушення немайнових прав є порушення права на цілісність твору (наприклад, коли перекладач змінює суть викладеного матеріалу або його ідейне наповнення).

Отже, законодавство передбачає можливість створення нових об'єктів авторського права на базі вже існуючих. Однак, до них висувається ряд вимог, покликаних як зберегти сам оригінальний твір, так і права автора даного об'єкта інтелектуальної власності.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто