Критерії середнього бізнесу планують розкрити детальніше в Господарському кодексі України

Міністерство економічного розвитку розробило зміни до Господарського кодексу України (ГК України) щодо критеріїв віднесення суб'єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або ж великого підприємництва.

Дмитрієв Станіслав Олександрович

адвокат

Проект змін більш детально розкриває критерії визначення суб'єктів середнього бізнесу. Так, до них пропонується відносити юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня чисельність працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Зазначимо, що в чинній редакції ГК України, до суб'єктів середнього підприємництва віднесені всі суб'єкти, які не підпадають під критерії мікро, малого та великого підприємництва.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто