Вічне питання: ФОП чи ТОВ?

При відкритті бізнесу в пересічних громадян дуже часто виникає питання, яку ж організаційно-правову форму краще обрати. З упевненістю можемо сказати, що універсально оптимальної форми ведення бізнесу не існує, а при обранні організаційно-правової форми потрібно враховувати чимало вагомих факторів: характер вашої діяльності, суму доходу, статус ваших майбутніх контрагентів та ін. В окремих випадках також необхідно враховувати чи будете ви в майбутньому займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

На даний момент найпоширенішими формами ведення бізнесу в Україні є реєстрація фізичною особою-підприємцем (далі за текстом також – ФОП) та створення товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом також – ТОВ). В даній статті розглянемо переваги та недоліки вищевказаних організаційно-правових форм.

Почнемо з ФОП. Відповідно до п.1 статті 50 Цивільного Кодексу України, здійснювати підприємницьку діяльність мають право громадяни з повною цивільною дієздатністю, тобто вони повинні досягти 18-річного віку (з 16-річного віку, якщо особа працює за трудовим договором або за згодою батьків, а у випадку укладення шлюбу до 18-річного віку – з моменту реєстрації шлюбу). Проте існують обмеження для певних категорій осіб. Так, заборонено бути підприємцями державним службовцям, працівникам силових органів (СБУ, працівникам прокуратури, суду, поліції тощо), військовослужбовцям, котрі несуть службу.

В процесі реєстрації ФОП необхідно обрати оптимальну систему оподаткування. Чинним законодавством України передбачено дві системи: ЗАГАЛЬНА та СПРОЩЕНА. Розглянемо переваги та недоліки кожної з них.

Вічне питання: ФОП чи ТОВ?

Недоліком ФОП, як організаційно-правової форми, можна також вважати те, що підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення (ст. 52 ЦКУ). Разом з тим, якщо особа перебуває в шлюбі, окрім свого власного майна, вона відповідає також і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. До суттєвих переваг цієї форми ведення бізнесу відносимо те, що ФОП, незалежно від групи єдиного податку, може знімати з банківського рахунку кошти з вирахуванням банківської комісії (загалом, приблизно складає близько 1% від суми), тобто є можливість швидкого отримання готівки.

Переходимо до ТОВ. Відповідно до Господарського Кодексу України товариство з обмеженою відповідальністю – це господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. У ТОВ учасник відповідає за всіма боргами тільки часткою в статутному капіталі. При цьому учасник не несе відповідальність за помилки або зловживання, які були зроблені ТОВ, наприклад, за несвоєчасну виплату відпускних або неподану декларацію. Відповідальність за такі дії лежить на самому ТОВ або на його керівникові.

 Вічне питання: ФОП чи ТОВ?

Як висновок, при обранні форми ведення Вашого бізнесу потрібно враховувати безліч факторів, адже правильний вибір допоможе поставити високу планку його розвитку, визначити довгострокові цілі, уникнути незручностей, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності. Для уникнення проблем із проходженням державної реєстрації та структурування роботи підприємства радимо звертатись до висококваліфікованих спеціалістів. 

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто