Як залучити грошові кошти в ТОВ

Не секрет, що під час створення ТОВ учасники, як правило, несвідомо підходять до питання визначення розміру статутного капіталу майбутньої компанії.

Бабійчук Анастасія Валеріївна

керівник відділу легалізації, реєстрації бізнесу і майнових прав

Як наслідок, у процесі реалізації подальшої господарської діяльності в товариства виникає необхідність розрахуватися за поставлений дорогий товар, надані послуги, а наявних у підприємства коштів не вистачає. Як правило учасники виходять із даної ситуації або шляхом надання учасниками ТОВ поворотної безвідсоткової фінансової допомоги або шляхом збільшення статутного капіталу товариства.

Варіант надання фінансової допомоги є більш складним, враховуючи наступне:

  • позика (для ТОВ, які є платниками єдиного податку) може бути надана на строк до одного року, оскільки з 366-го дня вона має бути зарахована до складу інших доходів та підлягає оподаткуванню;
  • при перерахуванні/зарахуванні коштів на рахунок юридичної особи можливі додаткові труднощі, пов’язані із взаємодією різних банків, проведення негласного моніторингу походження коштів учасників, які передаються юридичній особі;
  • такі кошти не можуть бути використані для купівлі іноземної валюти з метою сплати за зовнішньоекономічними операціями, а лише для внутрішньої діяльності товариства;
  • і, напевно, найвагомішим аргументом є те, що такі кошти підлягають поверненню.

Іншим способом залучення фінансових ресурсів є збільшення статутного капіталу ТОВ. Після вступу в силу ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» реалізувати це учасники можуть такими способами:

  • за рахунок нерозподіленого прибутку товариства (в такому разі ні склад учасників, ні співвідношення їх часток змінюватись не може);
  • за рахунок додаткових вкладів.

Якщо перший спосіб буде прийнятним для компаній, які мають значний нерозподілений прибуток, то другий спосіб є універсальним і застосовується переважною більшістю товариств.

Щодо процедури збільшення, то відповідно до нового ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» вона має бути проведена у два етапи:

1 етап: прийняття рішення про залучення додаткових вкладів (строк на внесення таких вкладів встановлюється рішенням учасників, але не більше одного року).

На даному етапі учасники приймають рішення щодо запланованої суми збільшення розміру статутного капіталу та визначається порядок внесення цих коштів.

Варто зазначити, що переважне право на внесення мають учасники товариства в межах суми збільшення статутного капіталу та в розмірі, що є пропорційним до їхньої частки.

Наприклад: якщо статутний капітал ТОВ становить 10 000 грн, а запланована сума його збільшення – 500 000 грн при співвідношенні часток:

Учасник 1 – 6 000 грн, що становить 60 % статутного капіталу,

Учасник 2 – 4 0000 грн, що становить 40 % статутного капіталу,

то Учасник 1 має внести додатковий вклад у розмірі 300 000 грн (коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки учасника – 50),

а Учасник 2 – 200 000 грн (коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки учасника – 50).

При такому збільшенні статутного капіталу розміри часток учасників зберігаються.

Крім того, рішенням учасників може бути передбачено, що в разі, якщо протягом встановленого строку своє переважне право реалізували не всі учасники або відмовились від такої реалізації, то «довнести» різницю між запланованим розміром збільшення статутного капіталу та сумою фактично внесених додаткових вкладів мають право як учасники товариства, так і треті особи. Строк внесення – до 6 місяців, якщо рішенням учасників не передбачений менший строк.

Наприклад, розглянемо ситуацію, коли статутний капітал ТОВ становить 30 000 грн, а запланована сума його збільшення –300 000 грн, при співвідношенні часток:

Учасник 1 – 15 000 грн, що становить 50% статутного капіталу,

Учасник 2 – 7 500 грн, що становить 25 % статутного капіталу,

Учасник 3 – 7 500 грн, що становить 25 % статутного капіталу, відповідно розміри додаткових вкладів складуть:

для Учасника 1 – 150 000 грн,

для Учасника 2 – 75 000 грн,

для Учасника 3 – 75 000 грн.

Якщо Учасник 1 та Учасник 2 реалізували своє переважне право на внесення додаткового вкладу, а Учасник – 3 відмовився, то 75 000 грн можуть бути «довнесені» або новим Учасником 4, або Учасником 1 та/чи Учасником 2.

При цьому правила співвідношення таких «екстра» вкладів, які будуть вноситись Учасником 1 та Учасником 2 законом детально не врегульовано. Отже, це питання залишається на вирішення самим учасникам.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто