«Оформлення» працівників як ФОП: Мінсоцполітики пропонує суттєво обмежити можливості

Принципові зміни, на які, насамперед, слід звернути увагу суб'єктам підприємницької діяльності, які мають стабільні договірні відносини з фізичними особами-підприємцями, найімовірніше скоро чекатимуть сферу правового регулювання трудових відносин і ряд суміжних сфер, які передбачають систематичне надання послуг або виконання робіт фізичними особами – підприємцями.

Міністерство соціальної політики України розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці". Даний нормативно правовий акт передбачає встановлення ряду критеріїв, які покликані допомогти представникам Державної служби з питань праці виявляти фактично трудові правовідносини серед подібних із ними цивільно-правових. Так, для виявлення випадків підміни трудових відносин цивільно-правовими в законопроекті, на прийнятті якого наполягає Міністерство соціальної політики України, пропонується використовувати такі критерії:

  • періодичність (два й більше разів) надання особі винагороди в грошовій або натуральній формі за виконувану роботу або надані послуги;
  • особисте виконання особою робіт (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем замовника;
  • винагорода є єдиним джерелом доходу особи або становить не менше 75% її доходу протягом 6 місяців;
  • виконання роботи на певному місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • виконання особою робіт, подібних, виконуваним штатними працівниками роботодавця;
  • забезпечення організації умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) замовником;
  • встановлення тривалості робочого часу та часу відпочинку замовником.

Для визначення трудової природи правовідносин із фізичною особою – підприємцем досить наявності будь-яких трьох із перерахованих вище критеріїв.

Аналізуючи реальне відображення даних критеріїв у комерційній діяльності більшості суб'єктів господарювання, що використовують для легалізації своєї діяльності схему оформлення працівників як ФОП, слід зазначити, що запропоновані міністерством зміни значною мірою можуть торкнутися досить відчутною частині випадків використання ФОП у якості найманого персоналу і спричинити застосування до роботодавців значного штрафу в розмірі 125 190 грн за кожного працівника, щодо якого буде встановлена трудова природа його договірних правовідносин із роботодавцем. У зв'язку з чим видається правильним відзначити, що для фірм і компаній, що мають договірні відносини з фізичними особами підприємцями, уже зараз доцільним буде переглянути свої договори з ними, щоб у майбутньому, у разі прийняття описаного законопроекту, не зіткнутися з негативними наслідками і відчутними фінансовими позбавленнями.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто