Скасування штрафів

Президент України Володимир Зеленський викликав резонансне обговорення з боку громадськості проведенням інвентаризації указів, які перешкоджали розвитку бізнесу. Указом №418/2019 було скасовано понад 60-ти указів, серед яких було скасовано Указ Президента № 436 Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.

Сторожук Ольга Дмитрівна

консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Даний указ встановлював «драконівські штрафи» за порушення касової дисципліни, при цьому санкції накладалися не тільки за не оприбуткування (несвоєчасне оприбуткування) готівки, але й за незначні помилки в документах, пов'язані з людським фактором, при цьому не завжди такі штрафи були обумовлені ризиками для держави.

Оскільки на сьогоднішній день документообіг перейшов в електронний формат і дані автоматично відправляються у фіскальну службу, то скасування даного указу було лише питанням часу.

І так, на сьогодні скасовані наступні штрафи:

 • за перевищення ліміту (який встановлюється безпосередньо самим підприємством) залишку коштів у касі;
 • за не оприбуткування (неповне або несвоєчасне) оприбуткування коштів у касі;
 • за використання коштів, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень на виплати, пов'язані з оплатою праці, за наявності в підприємства податкової заборгованості;
 • за порушення строків використання готівки, виданої під звіт, а також за видачу готівкових коштів без надання повної звітності щодо їхнього використання;
 • за проведення готівкових розрахунків без видачі одержувачем коштів платіжного документа (квитанції до прибуткового ордера, товарного чека або іншого письмового документа), що підтверджує сплату покупцем готівкових коштів;
 • за використання готівкових коштів, отриманих у банку не за їхнім цільовим призначенням.

Таким чином фінансова відповідальність за порушення норм касової дисципліни була повністю скасована, але не слід забувати про існування адміністративної відповідальності в даній категорії, і яка застосовується за:

 • перевищення обмеження на готівкові розрахунки, яке застосовується до ФОП та посадових осіб юридичної особи;
 • несвоєчасну здачу виручки, строки якої встановлюються п. 48 Положення про касові операції та визначаються:
 1. для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки – щодня в день її надходження до каси;
 2. для підприємств, у яких час закінчення робочого дня, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, не дозволяє забезпечити здачу готівкової виручки в день її надходження, — на наступний за днем надходження готівкової виручки в касу день;
 3. для підприємств, розташовані в населених пунктах, де немає банків, — не рідше, ніж раз на 5 робочих днів.

Слід зазначити, що вищевказані адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніше, ніж через два місяці з дня порушення дотримання касової дисципліни, а при тривалому правопорушенні — не пізніше, ніж через два місяці з дня його виявлення згідно зі ст.38 КУпАП, що значно обмежує контролюючі органи.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто