Виконання договорів в умовах воєнного стану. Як компаніям захистити свої інтереси?

Війна в Україні внесла корективи в життя усіх українців. Проте дуже важливо, щоб бізнес продовжував підтримувати економічний фронт країни в тих реаліях, які є на сьогодні. Зрозуміло, що функціонування бізнесу як зараз так і в найближчому майбутньому буде мати зовсім інший формат, однак в умовах цих турбулентних змін менеджмент компаній повинен приділяти особливу увагу належності виконання договірних зобов’язань.

Для того, щоб договори могли бути виконані Вами, а також на Вашу користь, важливим та необхідним є проведення попереднього аудиту всіх наявних договорів за критерієм реальності виконання.

Якщо потенційно виконувані договори є такими, виконання яких є ускладнене, наприклад, економічним фактором, але їх виконання є можливим та не вимагає вчинення юридичних дій, то договори виконання яких неможливе в тій чи іншій мірі вимагають активних дій зі сторони юристів. За цих підстав бізнесу необхідно використати певні юридичні інструменти, що дозволять або призупинити виконання зобов’язання, або змінити чи розірвати певні договори.

Через визнання форс-мажорних обставин

Якщо говорити про дієві інструменти, що будуть застосовуватись у практиці, то спершу слід згадати про форс-мажорні обставини як умову неможливості виконання зобов’язання.

Довідково! Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків, згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. При цьому, статтею 617 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Аналогічна норма передбачена ст. 218 Господарського кодексу України.

На сьогодні у зв’язку з введенням з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану, Торгово-промислова палата України (далі – ТПП) 28 лютого 2022 року прийняла рішення (28.02.2022 р. N 2024/02.0-7.1), яким для всіх суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, засвідчила військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами (обставини непереборної сили). Це рішення ТПП, яке розміщене на офіційному сайті ТПП має доказову силу настання форс-мажорних обставин. Проте, на наш погляд, слід критично віднестися до універсальності вказаного документу, адже ТПП не наділена повноваженнями видавати такого гатунку документи.

Тобто у зв’язку із визнанням ТПП України військової агресії російської федерації проти України форс-мажорною обставиною (обставини непереборної сили), сторони за договором можуть припинити виконання зобов’язань через неможливість їх виконання, без застосування відповідальності за порушення договірних зобов’язань.

!!!Проте ми рекомендуємо звернутися до ТПП для отримання відповідного сертифікату саме на підставі повідомлення від 28.02.2022 р. N 2024/02.0-7.1, а також направити контрагентам відповідне повідомлення про неможливість подальшого виконання зобов’язання за договором із посиланням саме на ці форс-мажорні обставини.

При цьому, наголошуємо, що наявність факту форс-мажорних обставин не є достатньою підставою вважати, що зобов’язання не може бути виконаним. Саме тому необхідно однозначно встановити наявність причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажорними обставинами та обставинами, що створюють реальну неможливістю виконання зобов’язання. При цьому в залежності від предмета договору, місцезнаходження Вас та Вашого контрагента та низки факторів питання доведення факту неможливості виконання зобов’язання полягатиме в не лише посиланні на повідомлення ТПП, а й значному збиранні доказів РЕАЛЬНОЇ неможливості виконати зобов’язання.

Через суд

Припинення договору через неможливість його виконання як інструмент врегулювання договірних зобов’язань безумовно має сенс, однак слід розуміти, що для його використання повинна бути достатня кількість фактичних обставин, які б однозначно стверджували про відсутність можливості подальшого виконання договору. Так Цивільний кодекс України дає нам можливість розірвати договір, який стало неможливо виконати, в судовому порядку (ст. 607 ЦКУ). При цьому неможливість його виконання може бути обумовлена як фактичними обставинами (знищення предмету договору), так і юридичними (наприклад, розповсюдження санкцій на контрагента).

З огляду на вищевказане, ми вважаємо, що для бізнесу зараз є декілька викликів:

  1. Провести аудит договорів та належним чином оформити комунікацію з контрагентами.
  2. Підтвердити належним чином настання форс-мажорних обставин та зібрати достатньо обґрунтовані докази неможливості виконання зобов’язання.

За умов воєнного стану весь бізнес в Україні отримав значний виклик власній стресостійкості, а тому правильно вибудована стратегія взаємодії з контрагентами дозволить уникнути судових процесів в рамках невиконання договірних зобов’язань в майбутньому.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто