Адвокати в Україні ще з 2010 року являються суб’єктами фінмоніторингу

Чи не кожний уже натрапив у стрічці новин на «тривожне нововведення» — закон поклав на адвокатів функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Цвігун Віталій Васильович

керівник судової практики, старший юрист, адвокат

Автори цих новин посилаються на прийнятий 6 грудня 2019 року Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі –Закон 361-IX), який із 28 квітня 2020 року вступить в силу.

Проте, якщо детальніше підійти до аналізу даного питання, то можна помітити, що діючий на сьогодні Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.14.2014 р. вже передбачає, що до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу відносяться: нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відноси), нагляд за якими здійснює Міністерство юстиції України.

Подібний склад суб’єктів, за виключенням адвокатських бюро та об’єднань, містився й у ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 року в редакції 2010 року.

Таким чином, немає жодних підстав стверджувати, що новелою Закону 361-IX є віднесення адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Окрім того, поява адвокатів серед суб’єктів первинного фінансового моніторингу зумовлена необхідністю імплементації в національне законодавство міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Зокрема, така вимога міститься в ст. 2 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Закон 361-IX передбачає, що адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

— купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
— купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
— управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
— відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
— залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
— створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Важливо, що цією ж статтею встановлено, що при цьому вони можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємниці.

Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проте, слід зазначити, що на практиці адвокати, адвокатські бюро та об’єднання не стають на облік та не подають жодних повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Наприклад, відповідно до статистичних даних Держфінмоніторингу протягом ІІI кварталу 2019 року 99,04 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції було отримано від банків (посилання на джерело).

Також відповідно до інформації, розміщеної на сайті Мінюсту, протягом 1 півріччя 2019 року Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві було проведено 934 перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі 927 перевірок нотаріусів, 2 перевірки адвокатів, 1 перевірка адвокатського бюро, 4 перевірки суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги.

За результатами проведених перевірок у адвокатів та адвокатського бюро порушень законодавства не виявлено (посилання на джерело).

Таким чином, прийнятий Закон 361-IX не передбачає жодних змін у правовому статусі адвокатів, адвокатських бюро чи об’єднань, не посягає на незалежність адвокатури та не створює «небезпеки» для їхніх клієнтів.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто