Незаконне будівництво: куди скаржитися «по-новому»?

Вже декілька років не вщухають дискусії і не згасає інтерес українців щодо триваючої реформи в сфері будівництва. І це не дивно, оскільки численними законодавчими новелами в означеній сфері із різним ступенем успіху вирішуються такі нагальні питання як безпека придбання первинного житла від забудовників, ліквідація корупції в дозвільній системі будівництва, захист пересічних українців від свавілля непорядних забудовників, в решті решт впровадження зручних і зрозумілих цифрових онлайн-процедур.

І якщо діджиталізація та забезпечення більшої відкритості і прозорості усього спектру процедур в сфері капітального будівництва в принципі, як не крути, є безумовним плюсом і здобутком законодавчої діяльності, більш того, впроваджується все це доволі швидко і адекватно, а сприймається громадянами легко і з зацікавленістю (хоча свої «підводні камені» та мінуси є усюди), то система захисту прав і законних інтересів громадян, які так чи інакше стають жертвами незаконного будівництва, видається більш важкою для сприйняття звичайними українцями.

В першу чергу цей факт можна пояснити тим, що реформа сфери будівництва, як і майже будь-яка інша реформа в Україні, традиційно вже щонайменше два рази поміняла назви, та ледь не поміняла принцип формування структури органів архітектурно-будівельного контролю. Розібратися в усіх цих інспекціях/комісіях/управліннях (необхідне підкреслити) для середньостатистичного громадянина, який постраждав від дій забудовників або навіть просто сусідів, які нахабно почали будувати свій гараж на його земельній ділянці – справа дійсно непроста. А в нинішні часи, коли один мораторій на перевірки та інші заходи нагляду і контролю змінює інший, а при цьому ще донедавна на папері існують нові органи, а в житті доводиться перетинатися зі старими, які вже офіційно не мають повноважень, громадяни, які хочуть захистити свої права та інтереси, порушені незаконним будівництвом, стикаються з цілою низкою проблем. Також описана ситуація ускладнюється тим, що частина повноважень вже упродовж декількох років делегується центральними органами влади на місця, тобто органам місцевого самоврядування.

Тож давайте розставимо все по поличках, як воно є станом на сьогодні.

А станом на сьогодні вже можна сказати, що цілком реально функціонує новий орган у сфері будівництва та архітектурно-будівельного контролю і нагляду ДІАМ – Державна інспекція архітектури та містобудування України. Орган має свою структуру, територіальні підрозділи в регіонах і 660 співробітників по всій Україні, якщо вірити офіційному сайту. На нову службу покладено як повноваження із здійснення архітектурно-будівельного контролю, так і повноваження із здійснення архітектурно-будівельного нагляду.

Тобто як орган з контролю ДІАМ згідно із чинним законодавством здійснює заходи, спрямовані на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками, сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, та експертними організаціями, тобто суб’єктами містобудування, вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

А як орган із нагляду в свою чергу ДІАМ забезпечує виявлення, припинення та запобігання порушенню уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності.

Іншими словам новостворена служба приймає скарги як на фактичних забудовників, що здійснюють незаконне будівництво, чим порушують права громадян, так і на відповідні державні органи, які так чи інакше порушили закон в сфері містобудування, що знову ж таки призводить до порушення прав і свобод громадян незаконними будівельними роботами.

Фактично заходи реагування за заяви суб’єктів, чиї права порушено проводити на даний момент дозволено і нова служба в цілому має достатній обсяг повноважень для реалізації описаних напрямів державної політики в сфері забезпечення законності в будівельній галузі.

На цьому в принципі можна було б і зупинитися, але має місце ще один принциповий момент. Цей момент – децентралізація і делегування контрольних, а також дозвільних повноважень в сфері містобудування від профільних центральних органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування, тобто сільських, селищних і міських рад, в яких утворюються відповідні структурні підрозділи. Подібний розподіл повноважень розпочато вже достатньо давно, вже понад 5 років. Його результатом є надання профільним управлінням місцевих рад повноважень з видачі дозвільних документів на будівництво з класом наслідків СС1 та СС2, а також повноважень з архітектурно-будівельного контролю. Перелік органів місцевого самоврядування, наділених описаними повноваженнями міститься на офіційному сайті ДІАМ.

Так, наприклад, по Одесі вже достатньо давно, ще до теперішнього етапу реформи будівельної галузі, функціонує Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, яке виконує в межах міста відповідні функції. При цьому по Одеській області в населених пунктах, де органам місцевого самоврядування не передані вищевказані повноваження, а також за межами населених пунктів питаннями архітектурно-будівельного контролю, а відповідно і питаннями прийняття заяв і скарг від громадян, чиї права порушено незаконним будівництвом, займається ДІАМ через свої територіальні структурні підрозділи, а саме через Управління ДІАМ в Одеській області.

Таким чином на даний момент в Україні одночасно функціонує, можна так сказати, дві системи органів в сфері архітектури і містобудування – система ДІАМ, тобто центрального органу виконавчої влади з відповідними структурними підрозділами в регіонах та система профільних управлінь в органах місцевого самоврядування, яким делеговано відповідні функції. Зважаючи на це, вибір суб’єкта владних повноважень, до якого громадянам необхідно звертатися з заявами і скаргами у разі порушення їхніх прав незаконним будівництвом, залежить від територіального розміщення такого незаконного будівництва у тому чи іншому населеному пункті, або за його межами, і відповідно від того, чи має орган місцевого самоврядування такого населеного пункту делеговані йому повноваження на здійснення будівельного контролю. А якщо порушення прав і свобод громадян було допущено профільним суб’єктом владних повноважень, наприклад, тими самими місцевими радами із делегованими повноваженням в будівельний сфері, то із скаргою на таке порушення необхідно звертатися безпосередньо до органів ДІАМ.

При цьому зараз реформа сфери архітектури і містобудування в нашій країні все ще перебуває в активній фазі, і нові законопроекти потрапляють до Верховної ради достатньо регулярно, тому на всіх нас чекають ще багато, сподіваємося, суттєвих і позитивних змін в цій безумовно стратегічній для будь-якої держави галузі.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто