Особливості розгляду справ про примусове видворення іноземців

Раніше ми розглядали питання примусового повернення іноземців у країну походження. Отже, якщо іноземець не виконує таке рішення й добровільно у встановлений строк не покидає Україну, то до нього може бути застосована процедура видворення. Як це відбувається?

Бабійчук Анастасія Валеріївна

керівник відділу легалізації, реєстрації бізнесу і майнових прав

Уповноважений орган звертається до місцевого загального суду, як адміністративний, за місцезнаходженням органу, який подає відповідний позов або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Особливості провадження в адміністративних справах про примусове видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України висвітлені в статті 288 КАС України; затримання іноземців або осіб без громадянства — у статті 289 КАС України.

Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (далі ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальший супровід іноземця в пункт пропуску через державний кордон України або в країну походження.

Слід зазначити, що в разі наявності обґрунтованих причин вважати, що такий іноземець буде уникати виконання рішення суду про примусове видворення, до нього судом можуть бути застосовані наступні заходи:

  1. затримання іноземця або особи без громадянства з метою ідентифікації та / або забезпечення видворення за межі території України та поміщення його в ПТПІ;
  2. затримання іноземця або особи без громадянства з метою забезпечення його передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію;
  3. передача іноземця або особи без громадянства на поруки підприємству, установі або організації (за винятком тих юридичних осіб, де є частка державної або комунальної власності, а також тих, хто фінансується з будь-яких бюджетів);
  4. зобов'язання іноземця або особи без громадянства внести заставу (крім тих іноземців, які підозрюються в терористичній діяльності).

Позовна заява повинна бути розглянута судом протягом 10 днів із моменту його подачі з обов'язковою присутністю сторін.

Особенности сообщения участников дела о времени и месте рассмотрения отдельных категорий административных дел определены статьей 268 КАС Украины, часть 1 которой предусматривает, что о времени и месте рассмотрения дела суд немедленно сообщает ответчика и других участников дела путем направления текста повестки на официальный электронный адрес, а при ее отсутствии — курьером или по известным суду телефону, факсу, электронной почте или иным техническим средством связи.

Особливості повідомлення учасників справи про час і місце розгляду окремих категорій адміністративних справ визначені статтею 268 КАС України, частина 1 якої передбачає, що про час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності — кур'єром або за відомим суду телефоном, факсом, електронною поштою або іншим технічним засобом зв'язку.

Згідно з частиною 2 статті 268 КАС України, учасник справи вважається повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи, визначену частиною першою цієї статті, з моменту направлення повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку в матеріалах справи, та/або з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної постанови про відкриття провадження в справі, дату, час і місце судового розгляду.

Згідно з частиною 3 статті 268 КАС України, неявка в судове засідання учасника справи, повідомленої відповідно до положень цієї статті, не перешкоджає розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанцій.

У згаданій категорії справ іноземці або особи без громадянства, як правило, перебувають у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Отже, суду слід оприлюднити на веб-порталі судової влади України відповідну постанову, яка містить інформацію про дату, час і місце судового розгляду справи. Крім того, з метою забезпечення належного повідомлення іноземця або особи без громадянства, яка перебуває в пункті тимчасового перебування іноземців — слід негайно повідомляти відповідний пункт, надіславши текст повістки на офіційну електронну адресу або по телефону.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто