Оцінка нерухомості по-новому: процедура стане простішою і зручнішою, а платити треба буде менше

Логічним продовженням і невід’ємною складовою реформи сфери державної реєстрації прав на нерухоме майно, яка проходить в Україні, виступає оптимізація процедури оцінки нерухомого майна.

Маршук Юлія Сергіївна

адвокат

Вже найближчим часом як систему проведення оцінки вартості відчужуваного нерухомого майна в цілому, так і окремі механізми передбачених законодавством процедур в даній галузі чекають істотні зміни.

На даний момент Верховною Радою України вже прийнятий і переданий на підписання Президенту законопроект №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна». Законопроект знаходиться на підписанні у допрацьованому вигляді і містить низку принципових для функціонування інституту оцінки нерухомого майна змін.

Так концептуально із набранням законної сили цим законом буде функціонувати два рівня і відповідно дві відмінні одна від одної складові системи оцінки нерухомого майна. Перша складова являтиме собою вже звичну для усіх діяльність легалізованих у передбачений законом спосіб приватних суб’єктів оціночної діяльності. Друга ж складова передбачає функціонування модулю електронного визначення оціночної та/або ринкової вартості і відповідно сервісу послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта оцінки. Дані електронні оціночні механізми втіляться у життя на базі єдиної бази даних звітів про оцінку, що являє собою державну автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему щодо адміністрування процедур оцінки нерухомого майна.

Власником і адміністратором  вказаної Єдиної бази, а також прав інтелектуальної власності на неї та її програмного забезпечення виступатиме держава в особі Фонду державного майна України. Зокрема на Фонд державного майна буде покладено такі базові завдання як внесення, розміщення, створення, зберігання, передавання та оприлюднення інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки) та реєстрацію суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачів та нотаріусів.

Описана єдина електронна база дасть змогу власникам нерухомого майна без залучення третіх суб’єктів отримувати дані по оцінці свого майна. За результатом такого електронного визначення оціночної вартості об’єкта оцінки формуватиметься відповідна довідка про його оціночну вартість з автоматичним присвоєнням кожній довідці унікального номера.

Також важливо відзначити, що інформація з Єдиної бази про об’єкт нерухомості та його вартість (у тому числі, звіти про оцінку) є інформацією з відкритим, прямим неавторизованим доступом та можливістю завантаження у форматі відкритих даних. Дана інформація автоматично оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в режимі реального часу, окрім персональних даних та відомостей, що становлять захищену законом таємницю, при цьому до таких даних (відомостей) не відноситься інформація про суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачів.

Також принциповим моментом оптимізації оціночних процедур щодо нерухомого майна стане забезпечення нотаріусам безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки факту формування довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості чи реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та присвоєння йому унікального реєстраційного номера. Тобто сторонам правочинів щодо відчуження нерухомого майна не треба буде більше витрачати гроші на формування і отримання вказаних довідок.

Таким чином описаний законопроект у разі набрання ним законної сили дійсно забезпечить оптимізацію і спрощення процедури оцінки нерухомого майна, а також заощадження коштів для сторін правочинів, що передбачають своїм предметом перехід прав на нерухоме майно.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто