Підприємцям приготуватись

Ми вже не одноразово звертались до теми РРО в діяльності ФОПів, проте наразі Міністерство фінансів підкинуло черговий привід.

Так, ще з 2000 року закон про РРО зобов’язував суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції, вести у встановленому порядку облік товарів за місцем їх реалізації та зберігання, реалізовувати тільки обліковані товари.

Ющенко Олексій Петрович

керівник корпоративної практики, адвокат

На сьогодні така вимога розповсюджується на осіб, що перебувають на загальній системі, є платниками ПДВ або здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Однак, дане положення по суті не працювало в повну силу, оскільки єдиним документом, який визначав порядок такого обліку було Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 і яке для ФОПів не було обов’язковим в силу п. 2 ст. 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Саме тому у спорах з податковою суди часто обґрунтовано ставали на сторону платника податків.

5 квітня 2021 року Мінфін на своєму сайті розмістив проект Положення ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку. І хоча це поки тільки проект, проте з впевненістю можна стверджувати, що найближчим часом він буде затверджений, а отже деякі підприємці зобов’язані будуть керуватись ним в своїй діяльності.

Як передбачено проектом Порядку, ФОП у місті продажу товарів буде зобов’язаний мати:

 • первинні документи, записи про які внесено до Форми обліку, та/або у випадках, передбачених цим Порядком, копії первинних документів;
 • відповідні записи у Формі обліку про наявні первинні документи;
 • первинні документи та/або у випадках, передбачених цим Порядком, копії первинних документів і записи у Формі обліку про такі первинні документи.

Також слід звернути увагу на те, що під товарними запасами розуміється – сукупність товарів, що утримуються ФОП для подальшого продажу (надання послуг). Таким чином, навіть якщо ви окремо не продаєте товари, а надаєте послуги для яких використовуєте певну продукцію, — то вона має бути облікована, якщо звісно ви входите до переліку тих, хто має вести такий облік.

Для прикладу, ви ФОП на загальній системі (або ж 3- група з ПДВ) і надаєте послуги з прання та хімчистки, а отже, маєте вести облік всіх засобів які придбаваються для використання при наданні таких послуг.

До обов’язкових первинних документів положення відносить:

 • опис залишку товарів на початок обліку;
 • накладні;
 • транспортні документи;
 • вантажно-митні декларації;
 • акти закупки;
 • фіскальні та товарні чеки;
 • інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару.

У осіб, що раніше мали справу з обліком, питання можуть виникнути тільки відносно першого пункту, а саме щодо опису залишку товарів на початок обліку, бо Положення не визначає форми цього документу. По суті це первинна, так звана «нульова відомість» на початок ведення обліку і вона повинна містити:

 • найменування товарів, наявних у такого ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів;
 • кількості таких товарів (із зазначенням одиниці виміру) та їх вартості, самостійно визначеної ФОП.

Також тепер підприємцю доведеться складати документи про знищення, втрату або використання товарів на власні потреби, при цьому таке «списання» має бути проведено за ціною придбання, підтвердженою документально.

Слід звернути увагу, що вищевказані документи мають бути у підприємця за місцем продажу, тобто там, де здійснюються розрахункові операції, а у разі якщо здійснюється діяльність у декількох місцях, то первинні документи мають бути видані на кожне окреме місце продажу (господарський об’єкт). За потреби повинні бути в наявності первинні документи на внутрішнє переміщення товарів та копії первинних документів, які підтверджують отримання товарів ФОП.

Крім цього такі документи щомісячно будуть групуватися в хронологічному порядку їх відображення у Формі обліку та підшиватися для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в якій відображено інформацію про такі документи.

Також положенням визначено, що облік здійснюється шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації як про надходження (придбання) так і про вибуття (продаж, внутрішнє переміщення, знищення, власне використання чи повернення товару постачальнику).

Таким чином, підприємці будуть здійснювати майже повноцінний паперовий або електронний облік товарів і порушення в даній сфері може спричинити для них негативні наслідки у розмірі подвійної вартості необлікованих належним чином товарів , за цінами реалізації, але не менше ніж 10 н.м.д.г. (170 грн.) .

Виникає питання, як буде застосовуватись штраф за облік товарів, які використовуються при наданні послуг і окремо не реалізується? На мою думку, оскільки підприємці повинні списувати його за ціною придбання, то і штрафна санкція має розраховуватись з такої ж ціни. Якщо ж податкова виявить, що ви не тільки списуєте його «у виробництво», але й реалізуєте, то в такому випадку вона має всі підстави застосувати ціни продажу.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто