Все про ФОП під час війни, податкова звітність, податки, штрафи

ФОП – це суб’єкти господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність власними силами. За загальним правилом, що склалось в нашій державі, майже всі фізичні особи-підприємці перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку.

Проте запровадження воєнного стану винесло свої нюанси щодо порядку перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування. У цій статті консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку АО «Консалтингова фірма «ДОМІНАНТА» - Ольга Сторожук розповість деталі про встановлені обсяги доходу для різних груп ФОП, про те як їх не перевищувати, а також про правила звітності і податковий борг.

Сторожук Ольга Дмитрівна

консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Довоєнні правила перебування ФОП на спрощеній системі та граничних обсяг доходів

Правила перебування платників на спрощеній системі оподаткування шляхом сплати єдиного податку визначаються нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Обсяг доходу ФОП на першій групі

За правилами пп. 1 п. 291.4 ПКУ обсяг доходу ФОП на першій групі єдиного податку протягом календарного року не повинен перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Мінімальна зарплата станом на 01.01.2022 року встановлена у розмірі 6500 грн (згідно з п. 5 ст. 38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.). Відповідно, граничний обсяг доходів для платників єдиного податку першої групи у 2022 році становить 1 085 000 грн (167 х 6500).

Обсяг доходу ФОП на другій групі

Щодо другої групи єдиного податку, то для неї граничний обсяг доходу не повинен перевищувати 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 2 п. 291.4 ПКУ). Тобто у 2022 році така сума складає 5 421 000 грн (834 х 6500).

Обсяг доходу ФОП на третій групі

Для третьої групи єдиного податку пограничний жобсяг доходу не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати тоді у 2022 році сума становить 7 585 500 грн (1167 х 6500).

Але в березні було прийнято Закон України, яким внесено зміни до податкового законодавства щодо правил перебування на спрощеній системі оподаткування. Відповідним законом було запроваджено нововведення щодо певних груп і ставок єдиного податку. Так з’явилась можливість ФОП 3 групи перейти на сплату ЄД у розмірі 2% і для них немає встановлених обмежень по обсягу доходу.

Для інших же платників ЄП третьої групи перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (пп. 3 пп. 298.2.3 ПКУ) має такі наслідки: • Підвищення ставки податку (від суми перевищення доходу): -15 % (пп. 1 п. 293.4 ПКУ). • Перехід на загальну систему із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося перевищення доходу.

Як не перевищити річний обсяг доходу

Ось деякі рекомендації для ФОП як можна не перевищувати обсяг річного доходу.

!Пам'ятаймо: декларація платника ЄП (Наказ № 578, Наказ № 124) заповнюється в грн., коп. Облік доходів ведеться також в грн., коп.

 • Контроль обсягу доходу.
 • Зменшення об'єкта оподаткування.
 • Перенесення дати отримання доходу.
 • Тимчасове призупинення діяльності до кінця поточного року (призупинення реалізації товарів, робіт, послуг; не можна безоплатно отримувати товари (роботи, послуги).
 • Відстрочення платежу від покупців.
 • Використання посередницьких договорів замість прямих договорів постачання (купівлі-продажу). Доходом ФОП є тільки сума отриманої винагороди (п.292.4 ПКУ). Пам'ятаймо: винагороду слід отримувати як окремий платіж, щоб не було ризику негрошового способу розрахунку.
 • Зменшення суми доходу через повернення коштів покупцям. Суми коштів, повернених покупцеві товарів (робіт, послуг) при поверненні товарів, розірванні договору або за листом-заявою про повернення коштів, не включаються до доходу єдинника (пп. 5 п. 292.11 ПКУ).

Звітність ФОПів-єдинників 1-2 груп

Декларація подається в строки, встановлені для квартальної звітності, якщо ФОП (пп. 296.5.1 ПКУ):
 • переходить з 1 на 3, або з 2 на 3 групу (за власним бажанням або через перевищення лімітів річного доходу, встановлених п.291.4 ПКУ)
 • переходить на загальну систему оподаткування
 • припиняє діяльність.

При переході з 1 на 2 групу Декларація за квартал не подається! Подається звичайна річна Декларація.

При переході з 1 на 3, або 2 на 3 групу - Декларація без Додатку 1 (не змінюється принцип нарахування ЄСВ).

У разі відмови від спрощеної системи - Декларація з Додатком 1 (з ЄСВ) (змінюється принцип нарахування ЄСВ).

При припиненні діяльності – Декларація з Додатком 1 (з ЄСВ) (остання Декларація і звітність з ЄСВ). Строк подання: 40 к. дн. після закінчення звітного кварталу (за 1 кв. 2022 р. – до 10.05.2022 р. включно).

Важливо: подання Декларації у «квартальні» строки звільняє ФОП 1, 2 груп від подання річної Декларації (п. 296.5.1 ПКУ).

Звітність ФОП на третій групи Єдиного податку

Звичайна (ЄП 3%+ПДВ або 5%).

Звітний період: Квартал (п. 296.3 ПКУ).
Строк подання декларації: 40 к. дн. після закінчення звітного кварталу (п. 296.3 ПКУ) за 3 кв-ли. – до 09.11 включно.
Сплата ЄП: 10 к. дн. з граничного строку подання Декларації (п. 295.3 ПКУ).
За жовтень – до 21.11 включно.

Особлива (ЄП 2%).

Звітний період: Місяць (п.9.6 підр.8 р. ХХ ПКУ).
Строк подання декларації: 20 к. дн. після закінчення звітного місяця (п.9.7 підр.8 р. ХХ ПКУ).
Сплата ЄП: 10 к. дн. з граничного строку подання Декларації (п.9.6 підр.8 р. ХХ ПКУ).
За жовтень – до 30.11 включно.

Податковий борг з єдиного податку

Податковий борг складається з узгодженого податкового зобов'язання (та штрафу) і нарахованої пені (пп. 14.1.175, 14.1.39 ПКУ).

Узгоджене податкове зобов’язання (ПЗ) – це зобов’язання, самостійно розраховане і зазначене в поданій декларації або зобов’язання, розраховане податковим органом, не оскаржене в установлений строк (ст. 54 і 56 ПКУ). Якщо декларація не подана – немає узгодженого ПЗ.

Штраф за прострочення сплати податку стає узгодженим тільки після отримання ППР із сумою цього штрафу (пп. 54.3.3, пп. 58.1, 54.5 ПКУ).

Несплачена пеня стає податковим боргом після її нарахування (не узгоджується).

Що не входить до податкового боргу ФОП

Податковий борг з податків, з яких визначено податкові зобов’язання такій фізособі, як не суб'єкту господарювання, наприклад, ПДФО, податок на нерухомість.

Суми несплаченого ЄСВ, який не є податком, виходячи з п. 1.3 ПКУ, не потрапляє під визначення податкового боргу у розумінні пп. 14.1.175 ПКУ. Недоїмка за сумами ЄСВ не збільшує суму податкового боргу і не призводить до втрати статусу платника ЄП.

Наслідки наявності податкового боргу для єдинників

За яких умов відбувається втрата права перебувати на спрощеній системі оподаткування (пп. «8» пп. 298.2.3 ПКУ):
 • сума податкового боргу перевищує 3060 грн;
 • податковий борг вище 3060 грн. є на кожне 1-е число місяця протягом 2-х послідовних кварталів – в останній день 2-го із 2-х послідовних кварталів.

Приклад: є податковий борг станом на 1 квітня, 1 травня, 1 червня (у межах одного кварталу), а також на 1 липня, 1 серпня і 1 вересня (у межах другого кварталу). Перехід на загальну систему з 01 жовтня або погашення податкового боргу до 01 жовтня.

Податкова може за власною ініціативою анулювати реєстрацію платником ЄП з першого числа кварталу, наступного за кварталом, у якому допущено порушення (п. 299.11 ПКУ). Рішення про анулювання ЄП-реєстрації податківці можуть прийняти виключно на підставі акту перевірки. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом. п. 299.11 ПКУ.

Борги, штрафи, пені з ЄСВ

Пеня нараховується з першого календарного дня, наступного за днем закінчення строку, внесення відповідного платежу, і нараховується до дня фактичної сплати (перерахування) платежу (включно). Пеня нараховується з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожен день прострочення платежу. п. 10 та 13 ст. 25 Закону № 2464.

Рішення про застосування штрафних санкцій надсилається платнику ДПС і є виконавчим документом (п. 10 розд. VII Інструкції № 449). Якщо після отримання вимоги ФОП не перерахує своєчасно суму боргу (недоїмки) або не оскаржить таку вимогу через суд, то після закінчення строку оскарження (10 к. д.) ДПС протягом 10 р. д., надсилає таку вимогу до державної виконавчої служби для примусового стягнення боргу. Строк давності щодо нарахування, застосування і стягнення сум штрафів та пені з ЄСВ не застосовується (ч. 16 ст. 25 Закону № 2464 і п. 13 розд. VII Інструкції №).

Тимчасові звільнення від сплати ЄП та ЄСВ

ДПСУ зазначила, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, ФОП – платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому податківці звернули увагу, що ФОПам 1 та 2 групи, які не сплачували єдиний податок за воєнний період, в декларації платника єдиного податку (у разі виникнення обов'язку щодо подання декларації) відображають відсутність щомісячних авансових внесків єдиного податку за відповідний податковий звітний період.

Те ж саме стосується і сплати ЄСВ, тимчасово з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після цього ЄСВ мають право не сплачувати:

 • ФОПи на загальній системі оподаткування
 • ФОПи на спрощеній системі оподаткування
 • самозайняті особи
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах п.9-19 розд. VIII Закону № 2464 БОРГИ З ЄСВ.

Сума ЄСВ, своєчасно не нарахована та/або не сплачена страхувальником в строки, встановлені Законом № 2464 та обчислена податківцями, є недоїмкою. Вона стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Розмір штрафу (пп.2.п.2 р. VII Інструкції № 449):

 • 10 % своєчасно не сплаченого ЄСВ, якщо порушення сталося у період до 01.01.2015 р.;
 • 20 % своєчасно не сплаченого ЄСВ, якщо порушення сталося у періоди, починаючи з 01.01.2015 р.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто