Як повернути податкову переплату?

В практиці зустрічаються випадки коли платник податків має переплату за податками і у нього виникає необхідність повернути її. Як же діяти в цьому випадку?

Необхідно одразу сказати, що право на таке повернення у платника податків існує впродовж 1095 днів від дня виникнення переплати, тобто коли він помилково та/або надмірно сплатив суми грошових зобов’язань до бюджету. Саме до сплину даного терміну платник має право подати відповідну заяву.

Ющенко Олексій Петрович

керівник корпоративної практики, адвокат

Передумовою такого повернення є відсутність у платника податкового боргу, а тому у разі його наявності таке повернення провадиться лише після погашення недоїмки.

У випадку, якщо переплата платника є значно більшою за його податковий борг, то в своїй заяві він може подати запит на направлення частини переплати на повне погашення податкового боргу, а решту — повернути йому.

Заява на повернення переплати подається платником у довільній формі і в ній має обов’язково бути зазначене куди саме має бути перерахована така переплата.

Згідно актуальної редакції ст. 43 Податкового Кодексу платник має право вимагати:

  • перерахувати кошти на його поточний рахунок в установі банку;
  • на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів (в не залежності від бюджету);
  • зарахування переплати на єдиний рахунок (у разі його використання);
  • повернення у готівковій формі коштів за чеком (у разі відсутності у платника податків рахунка в банку).

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів протягом п`яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені платнику податків, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Особливості повернення переплати за деякими податками

ПДВ

Переплата з ПДВ, сплачена з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ, повертається виключно на той же рахунок в системі електронного адміністрування. Тільки у разі його відсутності на момент подання заяви (чи на момент фактичного повернення) таке повернення відбувається шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

ПДВ сплачений при розмитненні товару здійснюється не більше ніж в частині ліміту реєстрації податкових накладних, що буде у платника на момент оформлення митної декларації/аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення.

ПДФО

Переплата з даного податку повертається контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу. Відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації.

Учитывая вищевикладене, якщо ви здійснили помилкову чи надмірну оплату податкових платежів – прощатися із даними грошовими коштами передчасно. Процедура повернення існує і працює, однак необхідно дотриматись встановлених строків, мати необхідні документи та бути готовим пройти всі стадії «квесту».

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто