Чого можна очікувати від режиму воєнного стану

Вчера, 26 ноября после почти пятичасовых жарких дебатов в сессионном зале Верховная Рада Украины двумястами семьюдесятью шестью голосами (при требовавшихся 226-ти) все-таки утвердила Указ Президента от 26.11.2018 № 393 «О введении военного положения в Украине».

Правда, і з деякими змінами й застереженнями. Якщо початковий текст указу передбачав введення режиму воєнного стану строком на 60 днів по всій території країни, то в підсумку цей строк був скорочений до 30 днів (з 14:00 «26» листопада до 14:00 «26» Грудня 2018 року), а саме воєнний стан введено тільки в прикордонних із РФ (а також Придністровською частиною Молдови) і приморських регіонах (тобто — у Донецькій, Вінницькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях), а також — у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Але основні питання як депутатського корпусу, так і всього народу викликав, перш за все, пункт 3 цього Указу, у якому перераховані можливі обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб у зв'язку з введенням воєнного стану.

Тут слід зазначити, що правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (далі — Закон) й указ Президента України Про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України. Правові ж наслідки введення воєнного стану визначені положеннями вищевказаного Закону

Відповідно до статті 1 цього Закону воєнний стан запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії або загрози нападу, небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування особливих повноважень, необхідних для запобігання загрозі, відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеці державної незалежності України, її територіальної цілісності, а також тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, і прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням терміну дії цих обмежень.

Згідно ж статті 6 Закону указ Президента України Про введення воєнного стану повинен містити вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб — із зазначенням строку дії всіх цих обмежень.

І вищезазначений пункт 3 Указу якраз і містить перелік таких прав і свобод, які можуть бути обмежені (а саме — прав і свобод, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України), а також вводить передбачені частиною першою статті 8 Закону тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб. Зазначені статті Конституції і справді регламентують усі основні права і свободи людини, а саме — недоторканність житла, таємницю листування і телефонних розмов, свободу пересування й місця проживання, свободу думки і слова, виборчі права, право на працю й освіту, право на мітинги, збори і страйк, право на власність і підприємницьку діяльність. Однак Указ жодним чином не конкретизує того, як саме можуть бути обмежені дані права і свободи. У зв'язку з чим слід звернутися все до того ж Закону України «Про правовий режим воєнного стану» оскільки, як уже зазначалося вище, саме його нормами і визначаються правові наслідки введення воєнного стану.

Так до яких же обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, може в підсумку привести застосування відповідних заходів правового режиму воєнного стану компетентними органами, якими в період воєнного стану стають, перш за все — військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі утворення останніх). Зупинимося на цих обмеженнях детальніше і відзначимо найголовніші з них.

По-перше, відповідно до статті 19 Закону в умовах воєнного стану в будь-якому випадку забороняються:

 • зміна Конституцій України та АРК;
 • проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування;
 • проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
 • проведення страйків, масових зборів та акцій.

того, згідно з цим Указом Президента можливе застосування наступних обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених відповідними нормами Закону.

 1. Крім1. Введення трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення й не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану (п.2 ч. 1 ст. 8 Закону).

Відповідно до затвердженого постановою Кабміну № 753 від 13.07.2011 «Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» до числа таких залучених, перш за все, увійдуть безробітні та інші незайняті особи, працівники підприємств, які не виконують оборонні замовлення і не входять до складу цивільного захисту, особи, зайняті в особистих селянських господарствах, студенти вузів і учні профтехучилищ, а також самостійно зайняті особи.

 1. Право на примусове відчуження майна, що перебуває в приватній або комунальній власності та вилучення майна державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави з видачею про це відповідних документів встановленого зразка (п.4 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Використання потужностей і трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, зміна режиму їхньої роботи, Проведення інших змін виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю (п.3 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Введення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлення спеціального режиму світломаскування (п.5 ч. 1 ст. 8 Закону)
 1. Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду (в/з країни), обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів (п.6 ч. 1 ст. 8 Закону).

Заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ або СЗР України, змінювати місце проживання (місцезнаходження) без дозволу військкомату або керівника відповідного силового органу; обмеження проходження альтернативної (невійськової) служби (п.16 ч. 1 ст. 8 Закону).

 1. Перевірка документів в осіб, а в разі необхідності проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією (п.7 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Заборона проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів (п.8 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Право на заборону діяльності політичних партій і громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення (п. 9 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан (п.10 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Регулювання роботи підприємств телекомунікацій, поліграфії, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій та закладів культури і ЗМІ, а також використання місцевих радіостанцій, телецентрів і друкарень для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; заборона роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування й передачі інформації через комп'ютерні мережі (П.11 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Вилучення в підприємств, установ та організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео - та аудіоапаратури, комп'ютерів, а також у разі необхідності інших технічних засобів зв'язку (П.12 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними та отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (П.13 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Встановлення для фізичних та юридичних осіб військово-квартирної повинності щодо розквартирування військовослужбовців, осіб складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів та установ (п.17 ч. 1 ст. 8 Закону).
 1. Відсторонення від посад керівників підприємств, установ та організацій за неналежне виконання ними визначених цим Законом обов'язків та призначення виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ та організацій (п.21 ч. 1 ст. 8 Закону).

Не зайвим буде також відзначити й те, що відповідно до статті 15 Закону в разі створення на місцях військових адміністрацій до них перейдуть практично всі повноваження місцевих органів влади, у тому числі — у сфері фінансового, бюджетного, господарського, інфраструктурного, соціально-культурного та іншого забезпечення існування відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій - за рахунок коштів Держбюджету України (ч.6 ст. 4 Закону).

Наостанок слід зазначити, що затверджений парламентаріями Указ Президента про введення воєнного стану в окремих місцевостях України разом із законом про його затвердження мають бути офіційно оприлюднені вже сьогодні, 27 листопада. І саме з цього моменту вони вступлять в законну силу.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто