Легалізація віртуальних активів: краще пізно, ніж ніколи

Не секрет, що за останні декілька років, у зв’язку зі стрімким розвитком технологій та появою якісно нових об’єктів цивільних прав, в Україні вже фактично сформувався та функціонує ринок віртуальних активів. Проте, на законодавчому рівні подібні правовідносини в нашій державі зовсім не врегульовані, хоча спроби робилися ще з 2013 року.

Станом на сьогодні в більшості країн уже створено законодавчу базу щодо віртуальних активів, зокрема щодо технології блокчейну та криптовалют. І хоча досвід введення такої законодавчої бази в різних юрисдикціях має неоднозначний характер, проте є очевидним те, що наша правова система вже давно потребує комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів.

З огляду на це останні пів року в Україні активно ведеться робота щодо розробки нормативних актів, котрі регулюватимуть сферу віртуальних активів та цифрових послуг.

Так, 5 листопада цього року у ВРУ був зареєстрований проект Закону «Про токенізовані активи та криптоактиви». Його завданням буде визначення правового режиму токенізованих активів та криптоактивів, а також забезпечення правового регулювання відносин, пов’язаних із застосування віртуальних активів. Аналізувати та говорити про перспективи даного проекту поки що рано, оскільки він знаходиться на розгляді в комітетах ВРУ та, вірогідно, потребуватиме доопрацювання.

Однак ВРУ вже був прийнятий у першому читанні проект Закону «Про віртуальні активи» (далі за текстом також – Законопроект), який повинен впорядкувати відносини на ринку віртуальних активів, визначити правовий статус віртуальних активів як об’єктів цивільних прав, визначити суб’єктів ринку віртуальних активів та закріпити їхній правовий статус, а також визначити основні засади державної політики в даному напрямку.

У даній статті спробуємо проаналізувати норми даного Законопроекту, визначити перспективи такого нормативно-правового регулювання та спрогнозувати зміни в законодавчій базі щодо ринку віртуальних активів, спричинені прийняттям нормативно-правового акту. Законопроектом передбачено, що його дія застосовується до правовідносин, які виникають:

  1. під час постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; 
  2. у зв’язку зі здійсненням правочину щодо віртуальних активів, якщо особа, що здійснює цей правочин визначає, що до такого правочину застосовується право України, якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України.

Врегульовано правовий статус віртуального активу, закріплено положення щодо права власності на такі активи, а також встановлено обмеження щодо укладення правочинів із такими активами в Україні. Визначено, що віртуальний актив – це сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Законопроектом передбачена наступна класифікація віртуальних активів:

  1. забезпечений віртуальний актив — посвідчує майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об’єкти цивільних прав;
  2. незабезпечений віртуальний актив — може бути як самостійний об’єкт цивільного обороту і не посвідчувати жодних майнових або немайнових прав.

Важливим є положення, у якому вказано, що віртуальні активи не будуть засобом платежу, тобто жодним чином не вплинуть на позицію гривні на ринку. Дане положення застосовують усі країни, котрі намагаються регулювати ринок віртуальних активів, оскільки, вони не тільки намагаються захистити власну валюту, а й через те, що світова спільнота поки не готова визнати (наприклад, біткоїни) офіційною валютою, для цього потрібні масштабні зміни не тільки в законодавстві, а і в правосвідомості суспільства, оскільки скептичне ставлення до віртуальних активів є дуже поширеним явищем.

Отримання віртуальними активами юридичного статусу надасть можливість учасникам ринку захищати свої права на такі активи в судовому порядку. Також учасники ринку зможуть безперешкодно відкривати та використовувати рахунки в банках для своєї діяльності, пов’язаної з обігом віртуальних активів. Як наслідок, це відкриє шлях для міжнародних бірж: вони зможуть легально працювати на території України та проводити торги віртуальними активами.

Законопроект закріплює правовий статус учасників ринку та містить положення про користувачів у сфері віртуальних послуг. Щодо тлумачення понять, то постачальники послуг, пов’язані з обігом віртуальних активів – це суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з наступних видів діяльності:

- зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів (набір технічних засобів, які дають змогу контролювати віртуальний актив);

- обмін віртуальних активів;

- переказ віртуальних активів;

- участь у надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Щодо державного регулювання, то проектом передбачено, що органом, який забезпечуватиме державне регулювання та контроль цієї сфери, захищатиме права учасників ринку віртуальних послуг буде Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра).

Присутні також положення про обов’язкову державну реєстрацію постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів в Україні. Крім того, вони повинні будуть звітувати відповідно до порядку та стандартів, які має розробити Мінцифра. Як це буде реалізовано на практиці, важко спрогнозувати, оскільки правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб знаходить на стадії реформування та постійно зазнає змін. Мінцифра також отримає завдання розробити і ввести в дію протягом трьох місяців з дня набрання чинності ЗУ «Про віртуальні активи» Порядок реєстрації постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів та Порядок ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

Як висновок, хочемо зазначити, що прийняттям даного нормативно-правового акту наша держава планує відкрити нові можливості для розвитку комерційних відносин, побудованих на основі широкого використання віртуальних активів та дозволити громадянам та підприємствам на території України, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатися ними в правовому полі.

Однозначно можемо сказати, що такий крок є позитивним і прогресивним для розбудови нашої економіки з урахуванням світових тенденцій, оскільки іноземні інвестори отримають цивілізовані та уніфіковані правила обігу віртуальних активів на території України, що дасть змогу їм інвестувати кошти у вітчизняний ринок віртуальних активів, і, що не менш важливо, надасть правові засоби захисту своїх прав.

Проте, це лише перші кроки, зроблені в напрямку легалізації віртуальних активів. Наше законодавство потребує комплексного та поступового впровадження таких нововведень, зокрема внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами, який матиме визначальний характер як для учасників ринку, так і для наповнення державного бюджету.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто