Перевірки щодо дотримання законодавства про працю

Останні роки держава постійно декларує курс на поліпшення інвестиційного клімату і зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів. Однак, декларації й реальність часто розходяться в реальності. Так, кількість контролюючих органів, які можуть перевіряти бізнес залишається досить великою, при цьому вимоги багатьох норм запозичених ще з часів СРСР часто виконати для малого бізнесу просто нереально.

Ющенко Олексій Петрович

керівник корпоративної практики, адвокат

Але сьогодні ми поговоримо тільки про перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. Так, дану сферу уповноважені перевіряти:

 • Державна служба з питань праці (далі – Держпраці);
 • Державна фіскальна служба;
 • виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.

Саме Держпраці та виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад наділені найбільшими повноваженнями в частині перевірки використання праці без належного працевлаштування та мають право застосовувати до роботодавців штрафи в даній частині.

Держпраці проводить як планові, так і позапланові перевірки.

Планові перевірки проводяться тільки з охорони праці, а саме з питань безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення тощо.

Річні плани здійснення таких перевірок Держпраці оприлюднить на своєму офіційному сайті (в Одеській області www.dnop-odessa.gov.ua/).

Позапланову перевірку Держпраці проводить у формі інспекційних відвідувань. Такі перевірки проводяться без попередження, але можуть здійснюватися виключно на підставах, зазначених у порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому постановою КМУ № 295 від 26.04.2017 р. (Порядок №295)

Такими підставами є:

 • звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;
 • звернення фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;
 • рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;
 • рішення суду;
 • повідомлення правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;
 • повідомлення посадових осіб органів державного нагляду( контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;
 • інформація Держстату, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України;
 • інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Звертаю Вашу увагу, що під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються тільки ті питання, які стали підставою для її проведення. Повторне проведення позапланової перевірки за тим же фактом, який був підставою для вже проведеної позапланової перевірки, забороняється.

Коли на підприємство прийшла позапланова перевірка Держпраці, перше питання, яке виникає: допускати чи не допускати до проведення перевірки?

Тут варто задуматися, так як неправомірна відмова в допуску до перевірки може призвести до накладення штрафу в розмірі 417 300 грн.

На що в першу чергу потрібно звертати увагу?

Для початку необхідно перевірити в інспектора Держпраці наявність документів, до яких відноситься:

 • посвідчення затвердженого зразка;
 • направлення на перевірку.

Якщо такі документи в нього є, то необхідно уважно вивчити направлення на перевірку: чи підпадає підстава, зазначена в направленні під підстави, зазначені в порядку № 295.

У разі, якщо документи в інспекторів Держпраці оформлені вірно, то необхідно допустити їх до перевірки.Виконавчі органи міських рад міст обласного значення (в Одесі це Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради) та об'єднаних територіальних громад наділені повноваженнями в частині перевірок додержання законодавства з праці аналогічними Державній службі з питань праці. Що стосується Державної фіскальної служби, то дане відомство проводить фактичні перевірки.

Підставою для проведення перевірки фактичної в частині використання праці без належного оформлення трудових відносин може стати:

 • виявлення порушень за результатами попередньої перевірки (одноразово протягом 12 місяців);
 • наявність інформації про використання найманих працівників без відповідного оформлення, виплати зарплати без сплати податків.

Як ми бачимо, у даному випадку закон не конкретизує від кого і в якому порядку повинна бути отримана така інформація, а тому підставою для перевірки може стати практично будь-яка службова записка співробітника самої ж податкової служби.

Особливість фактичної перевірки податкової полягає в тому, що вона проводиться двома або більше посадовими особами контролюючого органу в присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника, за місцем фактичного здійснення платником діяльності, знаходження господарських або інших об'єктів права власності.

Слід звернути увагу, що часто представники ДФС стверджують, що фактична перевірка може проводитися й без присутності представника роботодавця, однак таке твердження справедливе лише при фактичній перевірці дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій і не застосовно до фактичних перевірок питань працевлаштування.

За часом доби, коли може проводитися перевірка, тепер ПКУ не містить таких обмежень, однак відповідно до вимог ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за загальним правилом усі контрольні заходи повинні здійснюватися в робочий час суб'єкта господарювання.

До проведення перевірки перевіряючі зобов'язані ознайомити суб'єкта господарювання з наказом про проведення перевірки, а так пред'явити направлення на перевірку і свої службові посвідчення. Іншими словами, перевірка вважається розпочатою з моменту отримання вищезазначених документів, а тому дуже важливо зафіксувати точний час початку перевірки, оскільки всі докази, зібрані перевіряючими до моменту початку перевірки, є неприпустимими.

Підставами для недопуску до перевірки є:

 • непред'явлення перевіряючими вищезазначених документів;
 • відсутність у документах необхідних реквізитів або інші порушення допущені при їхньому оформленні;
 • відмова зареєструватися в журналі реєстрації перевірок.

Детальніше про підстави, порядок проведення перевірок та оскарження їхніх результатів спікери розкажуть на форумі «Захист бізнесу 2019», який відбудеться 20 квітня за адресою проспект Шевченка, 4а.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто