Порядок проведення перевірок Державною службою з питань праці

Згідно зі ст.259 КЗпП України державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Криворучко Вікторія Олегівна

адвокат, кандидат юридичних наук

На виконання зазначеної норми було прийнято постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 26.04.2017 р., якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок №295). Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспекцій інспекторами праці.

Порядок № 295 застосовується з урахуванням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон № 877). Відповідно до зазначеного Закону перевірки бувають планові та позапланові.

Планові перевірки проводяться з періодичністю, яка визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання. Такі критерії розписані в постанові КМУ № 413 від 28.04.2009 р. «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці». Згідно з критеріями, визначеними зазначеною постановою КМУ, підприємства розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику для безпеки життя та здоров'я людей.

Виходячи з цього, періодичність планових перевірок відбувається для підприємств:

  • з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
  • із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
  • з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Річні плани здійснення планових перевірок з урахуванням узгоджених дат початку та строків перевірок Держпраці оприлюднить на своєму офіційному сайті до 15 листопада року, що передує плановому. Також річні плани оприлюднять і їх територіальні управління.

Внесення змін до річних планів перевірок не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Позапланові перевірки проводяться без попередження, але можуть бути проведені виключно на підставах, зазначених у статті 6 Закону № 877.

До них відносяться:

  • письмова заява суб'єкта господарювання до Держпраці про проведення перевірки за його бажанням
  • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання в документі обов'язкової звітності
  • перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог
  • законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про працю. Позаплановий захід у цьому випадку здійснюється лише за наявності згоди Держрегуляторної служби
  • неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди поспіль без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів
  • доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та / або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя і здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання

Зверніть увагу, що під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються тільки ті питання, які стали підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки. Повторне проведення позапланової перевірки за тим же фактом, який був підставою для вже проведеної позапланової перевірки, забороняється.

Більш детально порядок проведення перевірок Державною службою з питань праці, а також можливість мінімізувати ймовірність накладення штрафів за результатом проведених перевірок ми розглянемо на семінарі.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто