Реформування технікумів і училищ: чого варто чекати?

Глобальні економіко-технологічні зрушення, впровадження інноваційних та інформаційних технологій, євроінтеграційні процеси, потреби ринку праці як окремих регіонів, так і країни в цілому висувають нові вимоги до підготовки фахівців, їхніх компетенцій. У таких умовах підготовка здобувачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста потребує суттєвої модернізації та підтримки.

Криворучко Вікторія Олегівна

адвокат, кандидат юридичних наук

Це обумовлює необхідність впровадження нових підходів до діяльності коледжів і технікумів, з урахуванням потреб громадян, економіки й суспільства. Враховуючи особливості національної системи підготовки молодших спеціалістів та необхідність гармонізації з європейськими та світовими освітніми традиціями, варто враховувати і зростаючі потреби здобувачів в отриманні якісних освітніх послуг. Можливості використання для цього існуючої системи коледжів і технікумів потребують вдосконалення. Тому проведення системної реформи в цій сфері, спрямованої на задоволення освітніх потреб громадян в отриманні якісної освіти з орієнтацією на практичну діяльність, є нагальною необхідністю.

Через що до Верховної Ради України був наданий проект Закону України «Про професійну передвищу освіту», який повинен стати основою для таких змін.

Проект Закону встановлює правові, організаційні, економічні та фінансові засади функціонування системи професійної освіти. Визначає основні шляхи розвитку цієї системи, підкреслюючи необхідність поєднання підготовки кваліфікованих фахівців з урахуванням інтересів держави й суспільства, а також створенням умов для самореалізації особистості, формування в здобувачів поваги до національних і моральних цінностей.

Законом будуть встановлені тільки два типи закладів професійної передвищої освіти: професійний коледж (заклад здійснює освітню діяльність, пов'язану з отриманням професійної передвищої освіти, що забезпечує поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях) і військовий коледж сержантського складу (заклад професійної передвищої військової освіти зі специфічними умовами навчання, що забезпечує поєднання теоретичного навчання з практичною військовою підготовкою).

Зі змісту законопроекту випливає, що будуть забезпечені можливості ефективного функціонування закладів професійної передвищої освіти, визначається їхній статус, структура, права та обов'язки, джерела фінансування. У проекті прописані принципи, закладені в основу управління у сфері професійної освіти, визначені органи управління для установ різних форм власності. Створено законодавчу базу для реалізації автономії закладів професійної освіти.

Визначаються шляхи формування системи забезпечення якості професійної освіти. У законопроекті сформовано основні вимоги до організації ефективного та результативного освітнього процесу, особливості забезпечення доступу до якісної професійної освіти, окреслено права та обов'язки учасників освітнього процесу.

Після закінчення закладу, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з отриманням професійної вищої освіти, здобувач отримає диплом професійного молодшого бакалавра.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто