Банкрутство фізичної особи: аналіз ефективності та перспективи на 2022

"Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь."
И. Ильф и Е. Петров

Хомко Світлана Василівна

адвокат

В жовтні 2021 року відзначимо другу річницю із дня, коли в Україні запрацювала процедура банкрутства фізичної особи. Прийняття Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) надало можливість позбутися безнадійного боргу не лише суб’єктам господарювання, а й громадянам, у яких виник борг, скажімо, через споживчі потреби.

Це абсолютно нова процедура в нашому законодавстві, запровадження якої направлено насамперед на забезпечення легального способу позбавлення фінансових труднощів та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Дослідження судової практики за майже дворічний строк дії процедури та власний досвід як адвоката боржника у цій категорії справ дають можливість зробити певні висновки щодо ефективності банкрутства фізичних осіб в Україні.

Відразу зазначимо, що кількість таких справ збільшується. Так, з аналізу відкритих даних з офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України, на якому здійснюється офіційне оприлюднення інформації про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, за час роботи Кодексу станом на день написання даної статті – 06.10.2021 р. в Україні судами було відкрито 554 провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи:

183 – за перший рік дії Кодексу;
371– за другий.

Звичайно, це занадто мала кількість звернень до суду, враховуючи, яка кількість населення в нашій країні неплатоспроможна та потребує допомоги у покращенні свого фінансового стану.

Чому все ще не багато громадян користуються процедурою, враховуючи, що процедура персонального банкрутства цілком виправдовує себе?

По-перше, низька поінформованість серед населення про існування такої можливості вирішення фінансових проблем.

По-друге, значна кількість людей, що на сьогоднішній день потребує застосування процедур банкрутства, не має фінансової змоги понести витрати на їх проведення.

Незважаючи на те, що для боржника не передбачено в даній категорії справ сплату судового збору, законом встановлено обов’язкове авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороду арбітражного керуючого за три місяці виконання повноважень (п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання повноважень), що на сьогодні становить 34 050,00 грн. Це є платою суб'єкту незалежної професійної діяльності за виконання ним своїх обов'язків у процедурі.

Зазначена сума сплачується в повному обсязі при зверненні до суду із заявою про неплатоспроможність (банкрутство). Розстрочення або зменшення такого авансування закон не передбачає, також ці витрати не можуть бути включені до основного боргу і списані (Постанова Верховного Суду від 24.09.2020 у справі № 910/2629/20). При цьому, ніяких додаткових витрат (за послуги нотаріуса, реєстраційні дії і т. ін) під час самої процедури, як правило, не виникає.

Враховуючи, що процедура банкрутства фізичної особи є доволі складною з юридичної точки зору, пересічному громадянину навряд чи вдасться самостійно пройти процедуру. Тому необхідно буде ще оплатити послугу адвоката за підготовку до процедури і її супровід.

Тут хочеться звернути увагу, що при залученні адвоката боржник жодним чином не відчуває на собі проходження процедури банкрутства. Боржнику не потрібно ані витрачати власний час, ані змінювати звичний ритм життя.

З якими проблемами на практиці наразі доводиться стикатись під час процедури банкрутства фізичних осіб?

Через недосконалість правового регулювання, зокрема, відображеного у нормах Кодексу, учасники процедури та суд по-різному можуть трактувати норми права. А на ряд питань, що виникають під час процедури, закон взагалі не містить відповідей. Це породжує формування неоднакової судової практики при розгляді подібних правовідносин.

Одним із таких випадків є ситуація, коли після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи жоден з кредиторів не заявив свої вимоги до боржника.

Зазвичай, кредиторам економічно не вигідна справа про банкрутство боржника, оскільки і витрати необхідно понести на процедуру, і ймовірність задоволення вимог низька. Тому кредитор може свідомо не подавати свою заяву до суду.

Кодекс не врегулював таку ситуацію для банкрутства фізичних осіб, проте для юридичних осіб передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство юридичної особи, якщо до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про його банкрутство не висунуто вимог.

При цьому вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Оскільки відсутність висунутих до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність вимог кредиторів унеможливлює подальше провадження у справі, а Кодекс не встановлює відповідної підстави для закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи в такому випадку, проте не визначає й вичерпного переліку підстав для закриття провадження, суди застосовують аналогію закону і закривають провадження у справі, списуючи при цьому борги (Ухвала Господарського суду Чернівецької області від 12.03.2020 р. по справі №926/2914-б/19; Ухвала Господарського суду Херсонської області від 08.09.2020 р. по справі №923/312/20)

При цьому у деяких справах про банкрутство фізичних осіб суди посилаються на правовий висновок Верховного Суду у Постанові від 11.02.2021 р. по справі №910/16593/19 про банкрутство юридичної особи, відповідно до якого при відсутності заявлених вимог кредиторів суд має закрити провадження по справі без списання боргів, встановивши відсутність факту неплатоспроможності.

Таким чином, відсутність чіткої норми щодо можливості закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи із одночасним звільненням особи від боргів у разі нез’явлення кредиторів породжує правову невизначеність.

Також, проблемою вважаємо відсутність визначенння в Кодексі поняття “єдине місце проживання сім’ї боржника”.

Необхідність такого законодавчого визначення полягає у тому, що до складу ліквідаційної маси, тобто до переліку майна, яке буде продаватись в процедурі банкрутства, не включається житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира загальною площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника чи житловий будинок загальною площею не більше 120 квадратних метрів) та не є предметом забезпечення.

При цьому для цілей банкрутства законодавець до членів сім’ї боржника відносить ширше коло осіб, аніж Сімейний кодекс: особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Таким чином, є ймовірність тлумачення вказаних норм так, що єдине житло боржника може бути продано в процедурі, якщо, наприклад, колишня дружина, шлюб якою розірвано три роки тому, має у власності квартиру. Або ж у повнолітніх дітей є своя квартира.

Звичайно ж маємо надію, що законодавець не так мав на меті прогарантувати боржнику право на житло, і відповідні зміни будуть внесені в Кодекс, проте, наразі, автор даної статті неодноразово стикався з висловлюванням такої позиції кредиторами. Тому необхідність законодавчого удосконалення інституту неплатоспроможності фізичних осіб очевидна.

Підсумовуючи, зазначимо, що процедура є дійсно дієвим та перспективним механізмом позбавлення боргів та у майбутньому, зокрема, вже у 2022 році активніше ініціюватиметься боржниками. Люди все більше нею цікавляться, усвідомлюють її суть та, відповідно, позбавляються страхів та упереджень.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто