Банкрутство фізичної особи: процедура, строки, вартість

З 21 жовтня 2019 року запрацює Кодекс України з процедур банкрутства, який на законодавчому рівні врегулював механізм банкрутства фізичних осіб – чи не єдине законне вирішення питань багатьох громадян, які потрапили в скрутне фінансове становище. Умови, за яких фізична особа (в тому числі і фізична особа-підприємець) може ініціювати своє банкрутство, ми вже обговорювали в попередніх публікаціях. Наразі пропонуємо зосередитись саме на процедурі.

Хомко Світлана Василівна

адвокат, арбітражний керуючий

Так, першим кроком на шляху звільнення від боргових зобов’язань є подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, до якої обов’язково додається:

 • конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням сум грошових вимог, підстав виникнення зобов’язань, а також строку їхнього виконання згідно із законом або договором;
 • опис майна боржника із зазначенням місця його знаходження та копіями документів про право власності;
 • копії документів про вчинені боржником протягом року до дня подання такої заяви правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (125 190 грн);
 • інформація про всі банківські рахунки боржника в Україні та за кордоном, із зазначенням реквізитів та суми коштів на них;
 • декларація про майновий стан боржника за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім’ї, що перевищують 125 190 грн.

Відразу зазначимо, що членами сім’ї в даному випадку вважаються чоловік/дружина, у тому числі й колишні, якщо шлюб було розірвано протягом трьох років до дня подання декларації, діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, та особи, які спільно з боржником проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі.

Також разом із заявою про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність боржник зобов’язаний подати проект плану реструктуризації боргів та квитанцію про внесення авансу на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці (станом на сьогодні — 30 105 грн).

План реструктуризації боргів може передбачати такі заходи:

 • зміна способу та порядку виконання зобов’язань;
 • відстрочка, розстрочка, прощення боргу або його частини;
 • продаж частини майна боржника;
 • погашення боргу третіми особами, отримання поруки, гарантії;
 • працевлаштування боржника та ін.

Протягом п’яти днів із дня надходження заяви суд постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду та не пізніше 15 робочих днів з дня постановлення ухвали призначає підготовче засідання.

За наслідками підготовчого засідання, якщо наявні підстави, суд постановляє ухвалу про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність.

Не пізніше 60 днів із дня відкриття провадження в справі про неплатоспроможність проводиться попереднє засідання суду.

В ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються:

 1. обов’язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали;
 2. дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження в справі.

Якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів до суду не подано схвалений кредиторами план реструктуризації боргів, суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкрити процедуру погашення боргів боржника або закрити провадження у справі.

З дня затвердження плану реструктуризації боргів боржник починає погашення вимог кредиторів згідно з умовами такого плану (не довше 5 років).

Далі, за результатами розгляду звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника, а також скарг кредиторів, суд закриває провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів або констатує невиконання боржником плану реструктуризації боргів, визнає боржника банкрутом і запроваджує процедуру погашення боргів боржника.

У цілому процедура банкрутства триватиме від 6 до 8 місяців.

Процедура погашення боргів боржника передбачає формування ліквідаційної маси (майна та коштів боржника), продаж майна боржника та задоволення вимог кредиторів у порядку встановленої законом черги.

Навіть якщо коштів не вистачило для задоволення вимог усіх кредиторів, суд приймає рішення про звільнення боржника від боргів.

Варто також зазначити, що фактично ніякого міжнародного співробітництва в питаннях банкрутства немає. Арбітражний керуючий не матиме змоги виявити майно боржника за кордоном, немає й механізмів, які дозволили б його потім реалізувати. Тому, якщо кредитори не виявлять та не нададуть докази наявності в боржника майна за кордоном, недобросовісним боржникам вдасться його приховати та списати борги в Україні.

Вартість процедури банкрутства фізичної особи включатиме:

- сплату винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов’язаних із виконанням ним своїх повноважень. Так, основна винагорода арбітражному керуючому становитиме:

 • на етапі реструктуризації — п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні – 10 035 грн) за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
 • на етапі реалізації майна боржника — три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні – 6 021 грн) за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Окрім того, боржнику доведеться оплатити послуги спеціалістів для проведення оцінки майна, що підлягає продажу, витрати на проведення аукціону та юридичний супровід справи.

Таким чином, для ініціації процедури банкрутства боржник повинен мати фінансові можливості нести відповідні витрати й розмір цих витрат має бути співмірним боргам, які він розраховує списати.

Як підсумок, зазначимо, що з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства законодавець надав можливість боржникам легально позбавитися непосильних боргів та повернутися до нормального життя та ведення бізнесу, проте кожному боржнику необхідно буде оцінити свою ситуацію та визначити доцільність проведення такої процедури.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто