Наслідки перевищення обсягів доходу «спрощенців»

Серед найпоширеніших порушень, які виявляє ДФС під час перевірок ФОПів-єдинників одне з перших місць займає недотримання умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Для кожної з трьох груп платників єдиного податку, які передбачені ПКУ для фізичних осіб, встановлено окремі критерії, одним із яких являється граничний обсяг доходу, який ФОП-єдинник може отримати протягом календарного року. Далі в статті більш детально зупинимось на даних обмеженнях та розглянемо, які подальші кроки ФОП - платника ЄП у разі перевищення обсягу доходу, визначеного для платника відповідної групи.

Сторожук Ольга Дмитрівна

консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню й обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300.000 гривень. Якщо ж платником податку,  у календарному кварталі було перевищено обсяг доходу, то йому необхідно наступного календарного кварталу за заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ належать фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1.500.000 гривень.

Якщо ж платник єдиного податку другої групи перевищив у податковому (звітному) періоді граничний обсяг доходу, то в наступному податковому (звітному) кварталі йому необхідно за заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування.

Фізичні особи-підприємці, що відносяться як до першої, так і до другої груп, до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків. Заява на перехід до іншої групи подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, згідно з п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, належать фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5.000.000 гривень (окрім суб’єктів господарювання, що займаються видами діяльності, переліченими п. 291.5 ст. 291 ПКУ). У разі перевищення платником  податку у податковому (звітному) періоді граничного обсягу доходу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Тобто, підприємцю залишається не що інше, як самостійно перейти на загальну систему оподаткування (з ПДФО у 18 % та військовим збором в 1,5%) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення. У разі якщо платник єдиного податку не подає заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування добровільно, реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням фіскального органу, прийнятим на підставі акта перевірки, – з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення. Повернутися на єдиний податок можливо лише після спливу строку в один рік і за умови, що протягом року (який буде проведений на загальній системі) дохід не перевищить ліміт у 5 млн. Тобто, якщо у 2018 році особа була позбавлена права бути на спрощеній системі, то перейти на неї можна буде лише із січня 2020 року, якщо підприємець буде відповідати всім вимогам.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто