Як зберегти єдине житло в рамках реструктуризації валютних кредитів: поради юристів

У цій статті юристи «Домінанти» розповідають про особливості реструктуризації грошових кредитів, забезпечених іпотекою єдиного житла боржника.

Хомко Світлана Василівна

адвокат, арбітражний керуючий

У цій статті юристи «Домінанти» розповідають про особливості реструктуризації грошових кредитів, забезпечених іпотекою єдиного житла боржника.

До жовтня 2024 року позичальники, які мають у власності єдине житло, передане в іпотеку за валютними кредитами, можуть реструктурувати свій борг на 10-15 років з можливістю дострокового погашення та залишити за собою право власності на житло.

Які є підстави для реструктуризації боргу із збереженням житла?

Щоб скористатися цією можливістю та затвердити план реструктуризації боргів боржника – фізичної особи, потрібна наявність таких підстав:

  • заборгованість фізичної особи виникла до 21 жовтня 2019 року;
  • ця заборгованість виникла за кредитом в іноземній валюті;
  • такий кредит забезпечено іпотекою квартири чи житлового будинку;
  • предмет іпотеки (квартира чи житловий будинок) є єдиним місцем проживання сім'ї боржника.

Чи можна змінити кредитний договір шляхом зміни валюти?

Зміна додатковою угодою умови кредитного договору щодо валюти кредитування на весь кредит або його частину на національну валюту (гривню), не змінює при цьому природу цього договору, як договору по кредиту в іноземній валюті, забезпеченого іпотекою житлового будинку.

Така правова позиція висловлена Верховним Судом у Постанові від 14.09.2021 р. у справі № 908/2536/20, у Постанові від 25.05.2021 у справі № 904/1454/20, що також уточнена у постанові Верховного Суду у справі №918/127/20.

Єдине житло боржника: що враховується судом?

При розгляді підстав можливості реструктуризації боргу, безумовно, матиме велике значення наявність єдиного місця проживання (квартири чи житлового будинку) у сім'ї боржника. Проте суди будуть виходити зі складу сім`ї боржника (фізичної особи) та, відповідно, враховувати за правилами цивільного, житлового та сімейного законодавства не тільки майно, що належить безпосередньо боржнику - фізичній особі, а й майно, що належить членам сім`ї боржника, та за своїми ознаками є (або може бути) місцем проживання (квартира або житловий будинок) сім`ї боржника.

Відповідно до положень пункту 5 розділу "Прикінцеві та Перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства поняття "сім`я боржника" характеризується множинністю осіб. Членами сім'ї боржника вважаються батьки, чоловік/дружина, діти боржника, у тому числі усиновлені, які проживають разом із боржником на момент відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Отже, єдиним місцем проживання сім'ї боржника у даному випадку вважається як майно боржника, так і об'єкти, що знаходяться у власності членів його сім'ї, та здатні бути місцем проживання сім'ї боржника за правилами цивільного, житлового і сімейного законодавства.

При дослідженні обставин щодо наявності в сім'ї боржника єдиного місця проживання (квартири або житлового будинку) враховуватимуться положення Сімейного кодексу та Житлового кодексу Української РСР. Відповідно, братиметься до уваги не тільки майно, зареєстроване по праву власності на боржника-фізичну особу, але й майно, право власності на яке мають інші члени сім'ї боржника, та яке за своїми ознаками може належати до місця проживання сім'ї боржника (квартира або житловий будинок).

Які документи про майно є важливими в рамках реструктуризації?

Джерелом відповідної інформації (а відповідно і доказовою базою) як для доведення боржником, іншими учасниками, так і для дослідження судом зазначених обставин можуть бути документи, які боржник зобов’язаний надати до суду та інформація про фінансовий стан боржника, отримана арбітражним керуючим (керуючим реструктуризацією), зокрема з відповідних державних реєстрів, з опису майна боржника, з декларації про майновий стан боржника - фізичної особи. (Зазначене, зокрема підтверджується і правовою позицією Верховного Суду, сформульованою у Постанові від 10.08.2021 по справі №918/127/20).

Якщо нерухомість належить боржнику не повністю?

Нагадаємо, фізична особа може розпоряджатися лише майном, на яке має право власності. Для дослідження та оцінки такої обставини як єдине місце проживання сім'ї боржника (квартири або житлового будинку) суд повинен враховувати те майно, що належить боржнику та/або членам його сім'ї за правом власності. Якщо ж йдеться лише про частку відповідного майна, то слід враховувати положення статті 47 Житлового кодексу УРСР (щодо норми житлової площі на одну особу — 13,65 квадратних метрів) та частини третьої статті 50 цього Кодексу, в якій прописано вимоги до житлових приміщень — недопущення заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома та більше сім'ями або двома та більш самотніми особами тощо.

Таким чином, при дослідженні такої обставини як єдине місце проживання сім'ї боржника, не може братися до уваги майно, що перебуває у боржника та/або членів його сім'ї на підставі іншого речового права, відмінного від права власності - оренда, найм, інші підстави для користування майном як місцем проживання сім`ї боржника тощо.

З яких причин суд може відмовити в реструктуризації боргу?

Звертаємо увагу, що суд може ухвалити рішення про закриття провадження у справі та не затвердити план реструктуризації, якщо:

  1. Боржник у декларації про майновий стан вказав неповну та/або недостовірну інформацію про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї;
  2. Якщо боржник протягом 7 днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан з виявленням недостатньої, неправомірної інформації не надав суду виправлену декларацію з повною та достовірною інформацією про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї;
  3. Майно членів сім'ї боржника придбано коштом боржника та/або зареєстровано на іншого члена сім'ї з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами;
  4. Боржник був притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов'язані з неплатоспроможністю, це підтверджується судовим рішенням, що набрало законної сили та не скасовано.

Реструктуризація боргу на умовах, передбачених в Кодексі України з процедур банкрутства, при наявності єдиного житла в іпотеці є доволі вигідним та чи не останнім шансом врятувати своє житло. Тим більше, якщо значний розмір коштів уже було сплачено за кредитом.

Однак перед початком процедури реструктуризації боргу (зверненням до суду) рекомендується отримати юридичну допомогу та підтримку, щоб юрист прорахував хоча б орієнтовно розмір витрат та проаналізував ситуацію на предмет наявності підстав для такої реструктуризаці. Компанія «Домінанта» готова надати вам усі необхідні послуги із супроводу процедури банкрутства.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто