Отримання ліцензії на організацію азартних ігор в мережі інтернет

У далекому 1991 році в підвалі готелю «Київська Русь» з’явилося перше казино в незалежній Україні. Уже тоді тіньовий гральний бізнес почав стрімко розвиватись і на цей час розмір нелегального прибутку в Україні, від такого бізнесу, експерти оцінюють в понад 1 мільярд доларів на рік.

Сітніков Микита Романович

помічник адвоката

Розвиток телекомунікаційних технологій вивів значну частину грального бізнесу в онлайн простір, а тому питання «детінізації» такого бізнесу для багатьох країн не нове.

Якщо проаналізувати практику іноземних країн, то до юрисдикцій, у яких уже можна отримати ліцензію на ведення грального бізнесу онлайн можна віднести: Великобританію, Данію, Бельгію, Канаду, Мальту, Коста-Рику, а минулого року вперше відповідну ліцензію видано в США. В описаних юрисдикціях існують різні критерії, процедури отримання ліцензій на організацію азартних ігор онлайн, однак, все ж така діяльність набула легального регулювання.

В Україні легалізація грального бізнесу була репрезентована наступними нормативно-правовими актами: Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» , яким було здійснено спробу врегулювати гральний бізнес в Україні та Постановою КМУ від 21 грудня 2020 року №1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», якою було урегульовано питання отримання ліцензії на ведення діяльності у сфері грального бізнесу. Також даною Постановою було затверджено «Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет» . Повноваження щодо ліцензування вказаної діяльності покладені на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ).

На сьогодні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ), як уповноважений державний орган, до повноважень якого входить видача ліцензій на організацію та проведення азартних ігор, уже розпочала свою діяльність з січня 2021 року.

Першими своїми рішеннями новостворена Комісія відмовила у видачі ліцензії на ведення діяльності у сфері проведення азартних ігор онлайн, що зумовлює ряд питань стосовно порядку отримання ліцензії та вимог до документів, що подаються для реєстрації.

Якщо проаналізувати офіційну сторінку органу (https://gc.gov.ua/) можна дійти висновку, що поки немає реальної позитивної практики видачі вказаної ліцензії.

Так, рішенням від 06.01.2021 року №3 заяву ТОВ «ПАРІМАТЧ» про видачу ліцензії на організацію та проведення ігор казино в мережі Інтернет було залишено без розгляду у зв’язку з поданням неповного пакету документів. Повторні заяви також були залишені без розгляду. Аналогічний підхід висловлений у Рішенні №23 від 29.01.2021 року щодо розгляду заяви ТОВ «ГЕЙМДЕВ» на отримання ліцензії, у якому орган чітко вказав на те, що деякі документи подано з дефектами, а саме не засвідчені належним чином словосполученням «Згідно з оригіналом», що порушує вимоги п.5.27 Національного стандарту «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003».

Оскільки заявники, такі, як ТОВ «ГЕЙМДЕВ» та ТОВ «ПАРІМАТЧ», є по суті одними із найбільших провайдерів грального бізнесу в мережі Інтернет на території України, тенденція відмови регуляторного органу у видачі йому ліцензії викликає розумні сумніви, адже, безперечно, у таких «гігантів грального бізнесу» однозначно є достатньо великий штат юристів, котрі мають змогу оформити документи правильно та без технічних описок. Чи створюються перешкоди в отриманні відповідної ліцензії штучно, чи дійсно оформлення документів – складна та поки технічно неврегульована справа – покаже час та подальша діяльність КРАІЛ. Однак, нами пропонується поки відкинути корупційні сумніви в доброчесності новоствореного органу та більш детально розібратися в процесі отримання ліцензії та основних положень, які вимагає Закон від Заявника.

Для ефективного розгляду питання отримання ліцензії на ведення вищезгаданої ліцензії необхідно розглянути низку питань:

Загальні вимоги до оператора казино: Оператором казино ( зокрема онлайн) повинна бути юридична особа – резидент України, зі сформованим на момент подання ліцензії статутним капіталом, який сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень , водночас більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав. Також встановлено додаткові вимоги щодо учасників та посадових осіб, а саме:

  • керівник, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. (Примітка: заслуговує на увагу термін «бездоганна ділова репутація», оскільки помилково можна вважати такий термін теоретичним, а не практичним. У контексті аналізу ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (на який і посилається ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор») бездоганна ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку).
  • також, відповідна юридична особа не повинна мати у своєму складі учасників: органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також не повинні бути резидентами країни-окупанта;
  • така юридична особа не повинна прямо чи опосередковано контролюватися (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
  • кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи не повинні бути резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
  • також серед учасників юридичної особи не повинно бути (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Спеціальні вимоги: Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» у статті 30 регулює питання, що встановлюють спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет:

  1. Організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюються організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри з обов’язковим використанням онлайн-системи організатора азартних ігор.
  2. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені цим Законом, через вебсайт, зазначений у Реєстрі (який поки не працює).

Причому організатору азартних ігор у мережі Інтернет прямо забороняється проводити ігри в покер, онлайн турніри з покеру, ігри, що мають ознаки лотерей, адже ці види діяльності підлягають ліцензуванню окремо .

Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам цього Закону. У реєстрі зазначається адреса вебсайту, через який провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності в мережі Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Також, не допускається провадження створення організаторами азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідних обладнаних місць для доступу до мережі Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), якими фактично прикриватиметься функціонування реального фізичного казино (адже для випадку функціонування казино не в мережі онлайн є встановлені законом вимоги).

Вимоги до онлайн системи організатора: Онлайн-система організатора азартних ігор має забезпечувати фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор. Причому онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону.

Строк розгляду заяви : 15 робочих днів із моменту прийняття заяви до розгляду.

Вартість ліцензії: Онлайн-казино – 6,5 тисяч мінімальних заробітних плат (39 млн грн) за ліцензію на 5 років.

Документи для отримання ліцензії : Заява та додатки до заяви. У Заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника; вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію; вид ліцензії, що має намір отримати заявник; інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор; інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор; доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет, а також документи по списку, що визначаються у Ліцензійних умовах провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Додатково рекомендуємо звернути увагу на порядок оформлення копій документів та правильність їхнього засвідчення. Проаналізувавши зміст рішень КРАІЛ, можна дійти висновку, що документи (структура власності компанії, аудиторський висновок щодо сформованості капіталу) повинні бути сформовані в оригіналах, інші ж документи мають бути посвідчені належно уповноваженою на те особою (вказані повноваження мають чітко випливати або зі статутних документів, або ж оформлюватися довіреністю), а формулювання засвідчення справжності документа мають відповідати вимогам висловленим у відповідному ДСТУ.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються). Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності). Документи, що подаються в електронній формі, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу. Також документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Документ, викладений іноземною мовою, має бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Отже, як бачимо, законом достатньо детально врегульовано процес отримання ліцензії на ведення грального бізнесу, однак, для отримувача останньої необхідно вчинити низку підготовчих дій для успішного розгляду відповідної заяви.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто