Стягнення заборгованості

Стягнення заборгованості. Юридична консультація, консультація юриста - юридична компанія Домінанта

Мабуть, найчисельнішою категорією в судовій практиці є судові спори про стягнення заборгованості, що виникають із кредитних правовідносин або з інших окремих видів зобов'язань (купівля-продаж, поставка, підряд, міна, рента, оренда, позика та інше).

Кожній категорії спорів у відповідних правовідносинах притаманні певні особливості, тому лише загальними положеннями законодавства під час розв’язання того чи іншого спірного питання не обмежитись. Грошовим є будь-яке зобов’язання, у якому праву кредитора вимагати від боржника сплати коштів кореспондує обов’язок боржника щодо такої сплати. Сторонами в зобов'язанні є боржник і кредитор.

Як під час укладання, так і під час виконання умов будь-якого договору із грошовим зобов’язанням та для можливого вирішення в майбутньому питання про стягнення заборгованості необхідно приділяти особливу увагу таким критеріям, як:

 • строки виконання зобов’язання (строк повернення всієї суми боргу або періодичних платежів);
 • умови виконання зобов’язання;
 • валюта виконання зобов’язання (у т. ч. курсова різниця між валютою кредитування та валютою погашення заборгованості);
 • умови припинення зобов’язання;
 • умови і строки сплати процентів, штрафів, пені (у т. ч. підстави для нарахування процентів та пені, порядок нарахування і т. ін.);
 • зміни умов основного зобов'язання;
 • умови розірвання договору та припинення зобов’язань (у т. ч. достроково);
 • якщо зобов’язання забезпечується (неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності) і предметом такого забезпечення є грошова сума, рухоме або нерухоме майно – обов’язково слід звертати увагу на кількісні, якісні, технічні характеристики предмета забезпечення, його розмір (вартість), аналізувати підстави та умови реалізації такого предмета та умови виникнення й переходу на нього прав (володіння, користування, розпорядження) кредитора.

У випадку порушення договірних зобов’язань порушене право підлягає захисту. Під захистом права розуміють державно-примусову діяльність, спрямовану на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов'язку зобов`язаною стороною. Спосіб захисту може бути визначений як міра державного примусу, за допомогою якої відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового результату.

Гарантувати ефективний захист порушеного права та забезпечити його відновлення можуть лише кваліфіковані фахівці. Багаторічний досвід та індивідуальний підхід юристів Адвокатського об'єднання «КФ «Домінанта» до кожної справи – запорука успіху наших клієнтів.

Стягнення заборгованості в судовому порядку

На сьогодні існує велика кількість судової практики – висновків суду найвищої інстанції, прийнятих із метою формування сталості та єдності правозастосовної практики в питаннях щодо стягнення заборгованості. Але кожна ситуація, кожний договір є по-своєму унікальними, а їхні умови, по суті, визначальними для правильного вирішення спору. Кожна сторона повинна доводити суду свою правоту належними, достатніми й допустимими доказами.

Перспектива необхідності врегулювання спірних відносин у суді є для кожного, оскільки потрапити до зали судових засідань можливо через безліч факторів, у тому числі як і через винну навмисну чи ненавмисну дію (необережність), через бездіяльність, помилку, так і взагалі через так званий «форс-мажор». Питання кваліфікованої підготовки до судової тяганини в питаннях стягнення заборгованості є дуже важливим.

У зв’язку із нагромадженням законодавства правовими нормами, що регулюють певну сферу суспільних правовідносин, наявністю колізій, прогалин у законодавстві, у деяких випадках конкуренції норм права, а крім того, якщо особа, права якої порушено, не є фахівцем у галузі права – надія на позитивний результат вирішення справи лише через впевненість у своїй правоті є доволі ілюзорною.

Тож, за відсутності спеціальних знань, відповідних підготовлених фахівців у своєму штаті або без залучення адвоката – вирішувати судові спори не рекомендовано.

У рамках підготовки до судового розгляду, адвокати АО «КФ «Домінанта» докладно вивчать обставини справи й наявні в розпорядженні клієнта документи, визначать сильні та слабкі сторони, проаналізують перспективу вирішення спору та його розв’язання на вашу користь, визначать пріоритет застосування тих чи інших норм права, ефективну стратегію захисту і представництва ваших інтересів, належним чином підготують необхідний пакет документів до суду, в разі потреби вчинять дії з відшукання певних доказів або отримання додаткової необхідної інформації чи документів.

Не варто забувати і про те, що розв’язання спору можливе й в досудовому (позасудовому) порядку. Поміж усього іншого, боржник у зобов’язанні, як часто буває, демонструє недобросовісну поведінку, яка може мати свій вираз у наступному:

 • не відповідає на дзвінки, не чинить жодних дій, спрямованих на виконання зобов’язань і врегулювання суперечностей;
 • позбавляється від наявного в нього майна через його переоформлення на третіх осіб, щоб унеможливити його втрату або обмеження в користуванні внаслідок невиконання ним взятих на себе договірних зобов’язань;
 • «виводить» грошові кошти з наявних рахунків у банківських установах;
 • чинить інші дії, направлені на уникнення або ускладнення притягнення його до відповідальності.

Такі дії можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, утруднити чи зробити неможливим ефективний захист і поновлення порушених прав та інтересів заявника.

В таких випадках закон передбачає можливість захистити порушене право, зокрема шляхом вжиття заходів забезпечення позову (накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, заборона вчиняти певні дії та інше, метою яких є охорона матеріально-правових інтересів заявника від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити заявнику реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийнято на його користь, зокрема задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Послуги юриста зі стягнення заборгованості

«Незнання закону не є виправданням (ні для кого)» — правовий принцип, згідно з яким людина, яка не знає певного закону, не може уникнути відповідальності за порушення такого закону лише тому, що вона про нього не знала . Тож, якщо є потреба у стягненні з недобросовісного партнера заборгованості будь-якого роду і виду, незалежно від складності конфлікту з боржником – не зволікайте та звертайтеся до професіоналів, які попіклуються про вирішення будь-якої справи на вашу користь.

Переваги співпраці з юристами Адвокатського об’єднання «КФ «Домінанта»:

 • позитивний досвід вирішення спорів із стягнення заборгованості вже понад 15 років;
 • постійно практикуючі фахівці найвищої кваліфікації;
 • комплексний і змістовний підхід до вирішення справ;
 • можливість залучення до справ штатних консультантів, фахівців із оподаткування та бухгалтерського обліку, фінансистів, аудитора.


Працюючи з кожним клієнтом, фахівці АО «КФ «Домінанта» керуються принципами адвокатської етики та гарантують найкращі рішення навіть у надзвичайно складних спорах.

Останні новини

 • Як отримати відшкодування за завдану росією шкоду - Юридична компанія «Доминанта»

  Як отримати відшкодування за завдану росією шкоду

  24.02.2022 року російська федерація підступно розпочала війну проти України та  принесла руйнацію небачених масштабів та спустошення міст, сіл нашої держави. Але попри всі руйнування найболючішим є те, що російські окупанти завдають непоправну шкоду здоров’ю наших громадян та, на жаль, вбивають їх. Беззаперечно, що з часом російська федерація буде нести повну відповідальність перед українцями за завдану матеріальну шкоду, а також за шкоду здоров’ю та вбивства.

  Маршук Юлія Сергіївна

  адвокат

  Детальніше
 • Добровільний та судовий порядок поділу майна подружжя - Юридична компанія «Доминанта»

  Добровільний та судовий порядок поділу майна подружжя

  Існування такого інституту як «поділ майна подружжя» зумовлено закріпленням в чинному законодавстві України принципу презумпції спільності майна подружжя. Суть даного принципу полягає у тому, що все майно, набуте за час шлюбу, є спільною сумісною власністю чоловіка та дружини, в рівних частках, незалежно від того, чи мав один з подружжя дохід чи ні. Проте існують ситуації, коли необхідно припинити право спільної сумісної власності та передати майно у особисту приватну або спільну часткову власність. Цей процес і є поділом майна подружжя.

  Сітніков Микита Романович

  помічник адвоката

  Детальніше
 • Чи можна оскаржити заповіт в Україні: законні підстави - Юридична компанія «Доминанта»

  Чи можна оскаржити заповіт в Україні: законні підстави

  На жаль, дуже часто зустрічаються випадки, коли законні спадкоємці після смерті родича дізнаються про існування заповіту не на їх користь, а в деяких випадках, взагалі, на користь невідомої їм особи. Проте, в даному випадку не слід опускати руки — є законні підстави визнати заповіт недійсним. В цій статті ми зібрали головні можливості та підстави для оскарження заповіту з юридичної точки зору.

  Криворучко Вікторія Олегівна

  адвокат, кандидат юридичних наук

  Детальніше

Контакти

Оберіть місто