Вільний рух валютних коштів в українських реаліях

Уже зовсім скоро – вз 7 лютого 2019 року валютна лібералізація повинна широко попрямувати по країні й революційно поміняти правила гри на валютному ринку.

У статті «Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: обмеження скасовані або вже в процесі скасування» ми розглядали прийдешні зміни в порядку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. У цій статті докладніше зупинимося на змінах у порядку виведення валютних коштів за кордон.

Як зазначалося в попередній статті, відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон про валюту), валютні операції здійснюються без обмежень. Однак, якщо є загроза фінансовій стабільності, Національний банк України може тимчасово ввести заходи захисту на строк до 6 місяців, які кожного разу можуть продовжуватися ще на 6 місяців, але в цілому не можуть діяти більше 18 місяців, включаючи й перший строк.

Таким чином, виходячи з норм Закону про валюту, будь-яка особа зможе вільно переміщати належні їй валютні цінності з України за кордон і з-за кордону в Україну, для будь-яких цілей, на свій розсуд і в будь-яких сумах.

Обмеження можуть встановлюватися виключно цим Законом про валюту, введеними Національним банком на підставі зазначеного Закону захисними заходами, а також законами України, що регулюють відносини у сфері забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму й розповсюдженню зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Наприклад, Закон про валюту встановлює, що при переміщенні готівкових валютних коштів фізична особа повинна їх письмово декларувати, у разі, якщо сума таких коштів дорівнює або перевищує 10 тис. євро, а юридична особа повинна їх письмово декларувати у всіх випадках.

Також, ст. 12 Закону про валюту надає Національному банку право вводити тимчасові захисні заходи, у тому числі, встановлювати особливості здійснення операцій, пов'язаних із рухом капіталу та вводити дозволи та ліміти на проведення окремих валютних операцій. Користуючись наданими повноваженнями, Національний банк постановою № 5 від 02.01.2019 р. затвердив Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Згідно із зазначеним Положенням, фізична особа-резидент для власних потреб має право протягом року розмістити на власному рахунку за межами України кошти на загальну суму, що не перевищує 50 тис. євро включно (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті або гривнях за офіційним курсом Національного банку). Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які є резидентами, протягом року з метою здійснення їхньої господарської діяльності дозволено переказувати за кордон грошові кошти на загальну суму, що не перевищує 2 млн євро включно (або еквівалент даної суми в іншій іноземній валюті або гривні за офіційним курсом Національного банку).

Зазначені ліміти не застосовуються при розрахунках за зовнішньоекономічними договорами, при виплаті нерезиденту, взятих у нього резидентом, коштів за кредитними договорами, (для яких не встановлюється жодних лімітів на перерахування), а також при поверненні нерезиденту коштів, отриманих від здійснення ним інвестицій в Україні та при виплаті нерезиденту дивідендів.

Для останніх двох випадків встановлені інші ліміти. Так, сума коштів, що перераховуються нерезиденту при поверненні йому інвестицій, не повинна перевищувати 5 млн євро протягом календарного місяця, а за дивідендами, нарахованими за період до 2017 року включно — не повинна перевищувати 7 млн євро протягом календарного місяця (або еквіваленти даних сум в іншій іноземній валюті або гривні за офіційним курсом Національного банку).

Для контролю за дотриманням зазначених лімітів Національний банк вестиме автоматизовану інформаційну систему «ліміти валютних операцій», до якої вноситиметься вся інформація про проведені операції з переказу коштів за межі України. Без отримання повідомлення Національного банку, про те, що ліміти по операції не перевищені, банки не мають права перевести дані кошти.

Усі зазначені обмеження будуть діяти поки тільки до 07.08.2019 р.чи будуть вони продовжені, залежить, насамперед, від ситуації на валютному ринку України. Якою буде ця ситуація у зв'язку з валютною «революцією», чи не почнеться втеча капіталу за кордон, враховуючи політичні ризики майбутніх виборів, чи змусить це Національний банк продовжити й посилити заходи захисту, не візьметься прогнозувати ніхто.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто