Бенефіціари та структура власності: чого чекати?

6 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі за текстом — Закон), котрий вступить в силу з 20 квітня 2020 року.

Даний Закон вносить досить вагомі зміни в законодавство України щодо фінансового моніторингу. Однак, у даній статті пропонуємо розглянути нововведення, котрі стосуватимуться Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (надалі – Закон про державну реєстрацію) та до яких бізнесу необхідно підготуватись.

  1. Юридичні особи, у яких засновниками є виключно фізичні особи, котрі є бенефіціарними власниками цієї юридичної особи, тепер також будуть зобов’язані вносити інформацію щодо таких осіб до державного реєстру. Редакція чинного Закону про державну реєстрацію не передбачає такого обов’язку.
  2. Законом також передбачено обов’язок розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників як при державній реєстрації юридичної особи, так і при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу або відокремлений підрозділ юридичної особи, шляхом подання державному реєстратору додаткових документів, а саме:

— структуру власності (це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників) за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (окремо має бути затверджено уповноваженим органом);
— витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження;
— нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу-нерезидента чи фізичну особу-резидента (якщо його паспорт оформлений без засобів Єдиного державного демографічного реєстру), яка є бенефіціаром.

  1. Відповідно до прийнятого Закону, юридичні особи повинні мати та підтримувати інформацію про бенефіціара та структуру власності в актуальному стані. Якщо ж виникають зміни, то юридичні особи зобов’язані протягом 30 робочих днів з дня виникнення цих змін, повідомити та подати державному реєстратору документи, котрі підтверджуватимуть ці зміни. Крім того, юридичні особи зобов’язані також повідомляти про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі. У випадку виявлення неточностей чи помилок у раніше поданій інформації, — юридична особа повинна направити відкориговані відомості державному реєстратору не пізніше, ніж через 3 робочих дні з дня їхнього виявлення.
  2. Окрім того, після набрання Законом чинності, компанії повинні будуть щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати вищезазначений пакет документів та відповідну заяву для підтвердження відомостей про бенефіціарів. Юридичні особи, які вже зареєстровані на момент набрання чинності Законом, повинні подати оновлені дані про своїх бенефіціарів та структуру власності протягом трьох місяців з дня затвердження відповідної форми та змісту структури власності уповноваженим державним органом.
  3. Вводиться обов’язок державного реєстратора (який проводитиме реєстраційну дію) під час її проведення щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та в разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, здійснювати перевірку відомостей щодо такої особи, використовуючи відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян. Відомості, які знаходитимуться в даних реєстрах зберігатимуться в реєстраційній справі. У разі виявлення невідповідності між поданою інформацією та тією, що міститься в державних реєстрах та інших інформаційних системах у проведенні реєстраційної дії буде відмовлено.

Враховуючи той факт, що на практиці досить часто в документах та при заповненні даних реєстрів через людський фактор допускаються помилки, — такі вимоги можуть створити для суб’єктів підприємництва додаткові перепони в проведенні реєстраційних дій.

До того ж Закон вносить зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме встановлює відповідальність за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи у вигляді накладення штрафу на керівника юридичної особи в розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.

Отже, після вступу Закону в силу та затвердження форми структури власності державних реєстраторів очікує нова хвиля ажіотажу із бажаючих внести зміни до реєстру. Також Закон зробить процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників далеко не простою формальністю. Дані зміни підвищать ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. З іншої сторони, Закон встановлює нові засоби контролю за юридичними особами, які ускладнять процедуру реєстрації за рахунок збільшення переліку документів, необхідних для проведення реєстраційних дій.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто